Waarom aansluiten bij Fidesta Zorg Franchise

In de franchiseformule wordt je als zorgondernemers ontzorgd en ondersteund in het zelfstandig ondernemerschap, zodat jullie je zoveel mogelijk kunnen richten op het verlenen van zorg. Hieronder zetten we voor jullie op een rij wat de meerwaarde is om aan te sluiten bij Fidesta Zorgfranchise. Het is een eerste stap in jullie oriëntatie, die jullie kan helpen in het maken van een keuze om franchisenemer te worden. 

 1. Je maakt gebruik van de naam Fidesta. Je lift mee op toenemende naamsbekendheid en deelt in het positieve en vertrouwenwekkend imago ervan.
 2. Je krijgt de beschikking over het Fidesta kwaliteitshandboek op Scienta. Het handboek bevat een beschrijving van de Fidesta franchiseformule met de kaders hoe deze in de dagelijkse praktijk door jou als franchisenemer geëxploiteerd dient te worden. Het handboek ondersteunt je bij het succesvol exploiteren van jouw Fidesta huis. In het handboek staan richtlijnen, werkinstructies en procedures van de processen in de bedrijfsvoering. Het handboek is de basis van een gefundeerde en juiste invulling van de Fidesta franchiseformule.
 3. Fidesta zorgt er voor dat de informatie in het handboek up-to-date blijft. Denk daarbij aan wijzigingen in wet- en regelgeving, bij wijzigingen van processen bij externe toezichthoudende partijen zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ),  Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgkantoor en andere ketenpartners.
 4. Fidesta past processen aan na bijvoorbeeld uitkomsten/verbeteracties die bij audits naar voren komen.
 5. Fidesta biedt een belangrijke extra service in de vorm van formulebreed advies en ondersteuning. Fidesta zal je in je ondernemerschap adviseren, ondersteunen, beschermen en faciliteren vanuit de formule.
 6. Fidesta staat naast je en adviseert bij problemen met bewoners, hun familie, ketenpartners, het Zorgkantoor, de gemeente, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en overige instanties.
 7. Fidesta borgt samen met jou de kwaliteit van zorg, de veiligheid en het welzijn van de bewoners door middel van interne en externe audits. 

Het Fidesta team faciliteert op het gebied van:
 • Regel- en wetgeving rondom zorg;
 • Het ondersteunen bij het opstellen van zorgcontracten, zorgbeschrijvingen en zorgplannen;
 • Advies en begeleiding zorgindicatie en -financiering cliënten;
 • Bewaken kwaliteit van zorg/veiligheid/welzijn;
 • Gebruik van applicaties en (landelijke) protocollen Vilans en ECD PUUR en Scienta;
 • Opleidingenprogramma's  (e-learning en praktijktoetsen);
 • Managementondersteuning en -advies (personeel en organisatie, financiën, marketing en communicatie e.d.).