Missie en visie

Visie 

Fidesta gelooft in het bieden van respectvolle zorg, veiligheid, aandacht en welzijn aan mensen met behoefte aan zorg die eigen regie willen behouden in hun leven, maar daarbij hulp en structuur nodig hebben.


Missie 

Fidesta biedt kleinschalig wonen met extramurale zorg en service aan cliënten op basis van scheiden wonen en zorg. De cliënt voert eigen regie in een beschermde omgeving. Fidesta levert 7 x 24 uur per week toezicht.

De missie en visie komen terug in de pay-off van Fidesta: 'Een vertrouwd thuis'.