Fidesta it Hofke in Grou: zelfstandig wonen met begeleiding voor mensen met een lichte tot matige beperking


Fidesta it Hofke in Grou is voor mensen die graag zelfstandig wonen, maar het lastig vinden om het ‘gewone’ dagelijkse leven op de rit te krijgen en te houden. Dat heeft te maken met hun lichte tot matige beperking (verstandelijk en/of lichamelijk) of een stoornis in het autistisch spectrum. Ze wonen zelfstandig in hun eigen woning en ze krijgen individuele begeleiding (ambulante zorg) van ons. Ook zijn ze welkom in de gezamenlijke huiskamer van Fidesta it Hofke. 

 

Gewoon gelukkig zijn  

Anne en Andrea Sinnema zijn sinds 1 juli 2022 de trotse zorgondernemers van Fidesta it Hofke. Anne hierover: “Geluk is een groot goed. En het nastreven van geluk is precies waar het bij Fidesta It Hofke om draait. We gaan voor het bieden van de beste mogelijk zorg en ondersteuning aan de cliënten. Kwalitatief hoogwaardig, maar vooral ook warm en in een eigen veilige en vertrouwde omgeving waarin de cliënten zich helemaal thuis voelen. Waarin ze betekenisvol kunnen leven en gewoon gelukkig kunnen zijn."

Begeleiding

Cliënten krijgen thuis individuele begeleiding en ondersteuning van een persoonlijke begeleider, op een laagdrempelige en deskundige wijze. Hierbij hebben ze zoveel mogelijk eigen regie en staan hun mogelijkheden voorop. Wij stimuleren hen om mee te doen aan het 'gewone' dagelijkse leven.

Veilig, gezellig en structuur

De cliënten zijn welkom bij de gezamenlijke huiskamer van Fidesta it Hofke. Het is er ‘smûk’, er is een dorpse sfeer en biedt geborgenheid, gezelligheid en structuur. Ze kunnen - als ze hier behoefte aan hebben - op vaste momenten samen koffiedrinken en eten en elkaar ontmoeten. Er is op die momenten ook een begeleider aanwezig. De cliënten hebben onderling veel aan elkaar.
Fidesta it Hofke staat vlakbij het centrum van Grou, met winkels en voorzieningen op loopafstand. 

We geloven in de extra’s die kleinschaligheid biedt, met een vaste groep betrokken medewerkers uit de nabije omgeving. Het is belangrijk dat elke cliënt zijn of haar eigen keuzes kan maken. Daar ondersteunen we graag bij. We letten op de mogelijkheden van de cliënt en proberen hem of haar te stimuleren. Het welzijn en het leefplezier van de cliënt staat voorop. Mensen in hun kracht zetten door bijvoorbeeld complimenten te geven. De begeleiding gebeurt op een ongedwongen manier in een open karakter samen met de cliënt.

Echt persoonlijk

Echt persoonlijk, dat is wat Fidesta it Hofke kenmerkt. Dat zie en voel je in alles wat er gebeurt: er is tijd en aandacht voor elkaar, even een arm om de schouder en samen activiteiten doen. Door het intensieve contact en de begeleiding zien de medewerkers wat cliënten nodig hebben. De lijnen zijn kort, waardoor snel beslissingen kunnen worden genomen.

Aanvullende mogelijkheden

Naast de individuele begeleiding zijn er ook andere mogelijkheden waar gebruik van kan worden gemaakt: 

  • Als het nodig is kan ook lichte tot matige zorg door Fidesta it Hofke worden gegeven (thuiszorg).
  • Cliënten kunnen huishoudelijke hulp krijgen.
  • In de gezamenlijke huiskamer wordt elke dag een verse maaltijd gekookt. Cliënten kunnen op vaste tijden kunt u ‘s avond mee eten, of de maaltijd afhalen.
  • Er zijn vaste koffiemomenten waar cliënten bij kunnen aansluiten.

Kosten

Er zijn verschillende mogelijkheden om de begeleiding, zorg en huishoudelijke hulp (deels) vergoed te krijgen. Dat kan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de eigen ziektekostenverzekering (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). De maaltijden betalen cliënten zelf. Cliënten huren huurt hun woning van woningbouwcorporatie Elkien.

Meer informatie en/of een rondleiding

Voor meer informatie of een rondleiding, kunt u contact opnemen met het Fidesta Team, telefoon (088) 666 62 22. 
 

Beschikbare appartementen

Er komen regelmatig woningen beschikbaar. Als u wilt, zetten wij u al wel op de interesselijst. Wij nemen dan contact met u op als er een appartement beschikbaar komt.
Binnenkort beschikbaar

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures. Een open sollicitatie is altijd welkom bij het Fidesta huis naar je keuze. 

Fidesta it Hofke

Kom gerust langs voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden. Wij gaan graag met u in gesprek.
Ook kunt u zich bij ons aanmelden voor de de interesselijst.

 
Mr. P. Jelles Troelstrawei 2-6
9001 CV Grou
088 - 666 62 22