Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Disclaimer

Hoewel de informatie die wordt aangeboden op de Fidesta site naar beste inzicht en vermogen is samengesteld en wordt onderhouden, kan Fidesta geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is wanneer die buiten de invloed van Fidesta vallen en bij onvoorziene omgevingsfactoren. Fidesta aanvaart dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site. Natuurlijk is het ons streven om onze site permanent beschikbaar te hebben, toch kan Fidesta geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen als gevolg van het - tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de site van Fidesta.