Disclaimer

De inhoud op de website van Fidesta Zorg Franchise is naar beste inzicht en vermogen samengesteld en wordt onderhouden. Fidesta kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is wanneer die buiten de invloed van Fidesta vallen en bij onvoorziene omgevingsfactoren. Fidesta aanvaart dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site. Natuurlijk is het ons streven om onze site permanent beschikbaar te hebben, toch kan Fidesta geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen als gevolg van het - tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de site van Fidesta.