Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

"Fidesta is voor mensen met behoefte aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn"Fidesta: Wonen met zorg  I  Tijdelijk verblijf met zorg  I Dagbesteding

Ouderen wonen graag zo lang mogelijk zelfstandig. Maar soms gaat het thuis niet meer en voelen ze zich er niet meer prettig en veilig. Ze gaan bijvoorbeeld geestelijk en/of lichamelijk achteruit, ze vereenzamen en ze hebben meer behoefte aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn. Voor een partner of andere mantelzorgers kan dit te zwaar worden. Vaak zijn deze ouderen nog te goed voor een verpleeghuis. In dat geval is wonen in een Fidesta huis een uitkomst. De oudere woont zelfstandig in een eigen appartement, houdt de eigen regie, maar wel in een beschutte woonomgeving waar altijd iemand nabij is (24-uurs toezicht). 
Echt persoonlijk, dat is wat een Fidesta huis kenmerkt, met vooral een huiselijke sfeer en nauwe betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers. 
De bewoner krijgt de lichte tot matige zorg en aandacht die nodig is. De meeste appartementen zijn ook geschikt voor echtparen, ook als maar één van hen zorg nodig heeft.  
U kunt ook tijdelijk in een Fidesta huis verblijven. Daarnaast is er dagbesteding voor mensen die niet in een Fidesta huis wonen.

Fidesta gelooft er in dat als mensen in een Fidesta huis wonen, daarmee een opname in een verpleeghuis kan worden voorkomen.

Fidesta heeft ook een Fidesta huis voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.