Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

"Fidesta is voor mensen met behoefte aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn"Fidesta: Wonen met zorg  I  Tijdelijk verblijf met zorg  I Dagbesteding

Ouderen en mensen met een beperking wonen graag zo lang mogelijk zelfstandig. Maar soms gaat het thuis niet meer en voelen ze zich er niet meer prettig en veilig. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze geheugenproblemen hebben, lichamelijk achteruit gaan, ze zich alleen voelen en/of behoefte aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn hebben. Een verblijf in een Fidesta huis is dan een fijn alternatief. Echt persoonlijk, dat is wat een Fidesta huis kenmerkt. Bewoners kunnen met plezier leven en wonen in hun eigen appartement, zoals ze gewend zijn. Met zoveel mogelijk eigen regie, maar dan wel in een beschutte en kleinschalige woonomgeving. Bewoners in een Fidesta huis krijgen de zorg die nodig is en er is dag en nacht iemand aanwezig (24 uurs toezicht). Ook is er dagbesteding voor mensen die niet in een Fidesta huis wonen.

Fidesta gelooft er in dat als mensen in een Fidesta huis wonen, daarmee een opname in een verpleeghuis kan worden uitgesteld of worden voorkomen.