Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

"Fidesta is voor mensen met behoefte aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn"Fidesta: Wonen met zorg  I  Tijdelijk verblijf met zorg  I Dagbesteding

Ouderen wonen wonen graag zo lang mogelijk zelfstandig. Maar soms gaat het thuis niet meer en voelen ze zich er niet meer prettig en veilig. Ze gaan bijvoorbeeld geestelijk en/of lichamelijk achteruit, ze vereenzamen en ze hebben meer behoefte aan zorg, veilgheid, aandacht en welzijn. Voor een partner of andere mantelzorgers kan dit te zwaar worden. Vaak zijn deze ouderen nog te goed voor een verpleeghuis. In dat geval is wonen in een Fidesta huis een uitkomst. De oudere woont zelfstandig in een eigen appartement, houdt de eigen regie, maar wel in een beschutte woonomgeving waar 24-uurs toezicht is. Hij of zij krijgt de lichte tot matige zorg en aandacht die nodig is. De meeste appartementen zijn ook geschikt voor echtparen, waarvan er één zorg nodig heeft.  

Echt persoonlijk, dat is wat een Fidesta huis kenmerkt. Bewoners leven en wonen met plezier in hun eigen appartement, zoals ze gewend zijn. Met zoveel mogelijk eigen regie, maar dan wel in een beschutte en kleinschalige woonomgeving met een gezellig gezamenlijke huiskamer. Bewoners in een Fidesta huis krijgen de zorg die nodig is en er is dag en nacht iemand aanwezig (24 uurs toezicht). Ook is er dagbesteding voor mensen die niet in een Fidesta huis wonen.

Fidesta gelooft er in dat als mensen in een Fidesta huis wonen, daarmee een opname in een verpleeghuis kan worden voorkomen.

Fidesta heeft ook een Fidesta huis voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.