Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

"Fidesta is voor mensen met behoefte aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn"Fidesta: Wonen met zorg  I  Tijdelijk verblijf met zorg  I Dagbesteding

Ouderen wonen graag zo lang mogelijk zelfstandig, maar het kan zijn dat ze zich thuis niet meer prettig en veilig voelen. Ze hebben lichte tot matige zorg nodig omdat ze lichamelijk minder worden en/of geestelijk achteruitgaan (bijvoorbeeld vanwege dementie). Of ze voelen zich alleen en het lukt ze niet meer goed om goed de dag door te komen. Ook voor een partner of andere mantelzorgers kan dit te zwaar worden. Al met al gaat het thuis niet meer, of ze willen dit voor zijn en tijdig verhuizen. Wonen in een Fidesta huis is dan een uitkomst. Het is een woonvorm tussen thuis en het verpleeghuis in. Bewoners krijgen de lichte tot matige zorg die ze nodig hebben en persoonlijke aandacht. Ook echtparen zijn welkom, ook als maar één van hen zorg nodig heeft.

Een vertrouwd thuis, dat is wonen in een Fidesta huis. In een vertrouwde omgeving, dichtbij de mensen die belangrijk voor hen zijn. Bewoners wonen zelfstandig in hun eigen appartement, met vrijheid en eigen regie over hun eigen leven. En dat in een beschutte en kleinschalige woonomgeving. Ze kunnen er leven zoals ze gewend zijn. Dat betekent dat ze zelf bepalen hoe hun dag eruit ziet, waarbij ze rekening houden met de medebewoners en zorgmedewerkers. Ze wonen en leven immers met elkaar onder één dak. Bewoners zijn in een Fidesta huis niet alleen, er is altijd iemand nabij (24 uurs toezicht). Dit geeft rust en een vertrouwd en veilig gevoel, zowel bij de bewoners zelf als bij hun naasten.

Ook een tijdelijk verblijf is mogelijk in een Fidesta huis. Daarnaast is er dagbesteding voor mensen die niet in een Fidesta huis wonen.

Fidesta gelooft er in dat als mensen in een Fidesta huis wonen, daarmee een opname in een verpleeghuis kan worden voorkomen.

Fidesta heeft ook een Fidesta huis voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.