Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Dagbesteding

Naast de dagbesteding voor de vaste bewoners van een Fidesta locatie, wordt er ook dagbesteding geboden aan mensen die niet woonachtig zijn in één van onze Fidesta locaties. 

Dagbesteding is toegankelijk voor kwetsbare ouderen met:

• Eenzaamheidsgevoelens
• Passiviteit
• Overbelasting van de partner door psychische of fysieke zorg van de partner
• Ter overbrugging voor het beschermd gaan wonen

In een aantal situaties heeft men recht op een bijdrage (PGB) in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Vanuit bovenstaande problematiek kan er behoefte zijn aan:

• Activering
• Sociaal contact
• Controlefunctie
• Thuis kunnen blijven wonen / partner ontlasten
• Verzorging van de dagbesteding door gekwalificeerd personeel