Tijdelijk verblijf met zorg

Het is mogelijk om enkele dagen tot een paar weken in een Fidesta huis te verblijven, Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of om de partner/mantelzorger te ontlasten. Deze tijdelijke bewoners verblijven in een ingericht appartement en krijgen de lichte tot matige zorg die ze nodig hebben. Ook kunnen ze meedoen aan de activiteiten in het Fidesta huis. Het is een fijne plek om te herstellen en tot rust te komen.

Mogelijk is een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de Wet langdurige zorg (Wlz). 


Interesse of meer weten? 

Neem gerust contact op met de zorgondernemers van de Fidesta huizen. Zij gaan graag met u in gesprek.