Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Organisatie

Waar zorginstellingen vertrekken en het wonen voor ouderen in hun eigen omgeving onder druk staat, wil Fidesta franchise haar franchiselocaties realiseren.

Fidesta is opgericht in het najaar van 2017 en haar eerste vestiging is vanaf 1 oktober 2017 in Workum gestart met de familie Van Poelje; Fidesta Noarderthús. Vanaf 1 februari 2018 draait locatie Fidesta Stienzerhiem in Stiens ook onder franchise met mevrouw Dol, in mei 2018 is Fidesta 't Visserhûs in Leeuwarden ook gestart met familie Visser, 1 november 2018 Fidesta Offingaburg met Fam. Romers en vanaf 1 maart 2019 wordt Fidesta it Hofke gerund door Fam. Idzinga (ga naar locaties voor meer informatie). Het streven is dat er komende jaren meerdere Fidesta locaties door heel Nederland worden gerealiseerd .

Fidesta franchisenemers werken met professioneel personeel, stagiaires en vrijwilligers. Daarnaast werken ze ook op basis van familieparticipatie, met name ter bevordering van de welzijnsaspecten. De franchisenemer is als zelfstandig ondernemer zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het personeel. Fidesta biedt ondersteuning aan de franchisenemer, zodat deze zich kan richten op de zorg en het welzijn van de bewoners en bezoekers. De ondersteunende diensten worden geboden door zorg-inhoudsdeskundigen, een adviseur Personeel & Organisatie, de  (financieel) Bedrijfskundige, het Secretariaat en Marketing & Communicatie.

Fidesta hecht grote waarde aan een zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Fidesta heeft daarom een privacystatement opgesteld. Fidesta behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).