Organisatie

Fidesta

  • Algemeen directeur: Kathy Terenstra
  • Directeur locatieontwikkeling: Rikus Sinnema
  • Raad van Advies: Norman Kentie en Gerrit Bauke Fokkema 
Fidesta Zorg Franchise is een innovatieve franchiseformule met kleinschalige woonzorgvoorzieningen, gerund door zelfstandige zorgondernemers, de franchisenemers. De franchisenemers hebben hun eigen personeel, stagiaires en vrijwilligers. Fidesta geeft ondersteuning aan de franchisenemers, zodat zij zich vooral bezig kunnen houden met de zorg en het welzijn van de bewoners. Het Fidesta Team ondersteunt en faciliteert de franchisenemers. 

Bekijk hier de samenwerkingsstructuur van Fidesta Zorg Franchise.


Idesta

  • Algemeen directeur: Kathy Terenstra
  • Raad van Commissarissen: Norman Kentie en Gerrit Bauke Fokkema
Idesta Zorggroep is een dochteronderneming van Fidesta Zorg Franchise. 


Hiemwurk 

  • Directeur: Rikus Sinnema
Fidesta werkt samen met HIemwurk B.V. Hiemwurk ontwikkelt locaties voor Fidesta. Ook is het mogelijk dat Hiemwurk al locaties voor Fidesta voorhanden heeft. Hiemwurk kan optioneel worden ingehuurd bij het zoeken naar beleggers, bij het ontwikkelen van een locatie en bij het ondersteunen van het bouwproces.  


Externe partijen


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Fidesta ondersteunt met een jaarlidmaatschap Follow the Money, het platform voor onderzoeksjournalistiek. Follow the Money houdt zich ondermeer bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorg. Net als voor hun andere leden, geldt dat Fidesta op geen enkele wijze invloed heeft op hun redactionele inhoud. Wij vinden onafhankelijke journalistiek belangrijk en daarom vermelden wij het lidmaatschap hier graag.
Fidesta bewaakt samen met de franchisenemers het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Fidesta.  


Privacy

Fidesta hecht grote waarde aan een zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Fidesta heeft daarom een privacystatement opgesteld. Fidesta behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).