Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Organisatie

Fidesta is eind 2017 opgericht, in hetzelfde jaar opende het eerste Fidesta huis. Ondertussen zijn er zeven Fidesta huizen (in 2021/2022 volgen er nog twee). Het streven is dat er komende jaren meerdere Fidesta huizen door heel Nederland worden gerealiseerd .

Een Fidesta huis wordt gerund door zelfstandig ondernemers, met hun eigen personeel, stagiaires en vrijwilligers. De franchisenemer is als zelfstandig ondernemer zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het personeel. Fidesta biedt ondersteuning aan de franchisenemer, zodat deze zich kan richten op de zorg en het welzijn van de bewoners en bezoekers. Het Fidesta Team ondersteunt en faciliteert de franchisenemers. 
 

Samenwerkingsstructuur 

Bekijk hier de samenwerkingsstructuur van Fidesta Zorg Franchise.
Idesta Zorggroep en Hiemwurk (verhuurorganisaties en projectontwikkeling) zijn dochterondernemingen van Fidesta Zorg Franchise. 
  • Idesta: 
    - Directie: Rikus Sinnema en Kathy Terenstra
    - Raad van Commissarissen: Norman Kentie en Gerrit Bauke Fokkema
  • Hiemwurk: 
    - Directie: RIkus Sinnema en Kathy Terenstra 
     

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Fidesta ondersteunt met een jaarlidmaatschap Follow the Money, het platform voor onderzoeksjournalistiek. Follow the Money houdt zich ondermeer bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorg. Net als voor hun andere leden, geldt dat Fidesta op geen enkele wijze invloed heeft op hun redactionele inhoud. Wij vinden onafhankelijke journalistiek belangrijk en daarom vermelden wij het lidmaatschap hier graag.
Fidesta bewaakt samen met de franchisenemers het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Fidesta.  

Privacy

Fidesta hecht grote waarde aan een zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Fidesta heeft daarom een privacystatement opgesteld. Fidesta behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).