Klachten

Het kan voorkomen dat u als cliënt en/of uw familie/naaste ergens niet tevreden over bent. In dat geval is het belangrijk dat u eerst met de zorgondernemer van het Fidesta huis in gesprek gaat om er onderling uit te komen. De ervaring is dat u er dan vaak onderling uitkomt. Lukt dat niet, dan kunt u een klacht indienen bij Quasir, een onafhankelijke klachtenbemiddelaar.
Heeft u een klacht over onvrijwillige zorg, dan kunt u daarvoor terecht bij de klachtencommissie Wet zorg en dwang. 

Fidesta is aangesloten bij Quasir, een onafhankelijke klachtenbemiddelaar. De Quasir klachtencommissie bekijkt de klacht en geeft vervolgens advies. De klachtencommissie bemiddelt niet. De klachtencommissie Wzd is ook ondergebracht bij Quasir. 
Quasir heeft de route beschreven over een de wijze waarop zij een klacht in behandeling neemt. De meest recente versie is hier te lezen.
 
Contactgegevens Quasir: