Klachten

Het kan voorkomen dat u als cliënt en/of uw familie/naaste ergens niet tevreden over bent. In dat geval is het belangrijk dat u eerst met de zorgondernemer van het Fidesta huis in gesprek gaat om er onderling uit te komen. De ervaring is dat dit in de meeste gevallen lukt. Lukt dat niet, dan is de volgende stap een gesprek met een klachtenfunctionaris van Quasir. Deze is onafhankelijk en streeft ernaar dat door bemiddeling cliënt en zorgverlener er samen uitkomen. Zodanig, dat recht wordt gedaan aan de belangen van zowel de klager als de zorgverlener.

Fidesta is aangesloten bij Quasir, hét expertisecentrum voor klachten­, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg- en welzijnssector.

Contactgegevens Quasir: