Veelgestelde vragen

Een Fidesta huis is geschikt voor ouderen die zich thuis niet meer prettig en veilig voelen. Ze hebben behoefte aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn. Dat kan omdat ze lichamelijk minder worden en/of geestelijk achteruit gaan (bijvoorbeeld vanwege dementie). Of ze voelen zich alleen en het lukt ze niet meer goed om goed de dag door te komen. Ook voor een partner of andere mantelzorgers kan dit te zwaar worden. Al met al gaat het thuis niet meer, of ze willen dit voor zijn en tijdig verhuizen. Wonen in een Fidesta huis is dan een uitkomst. Het is een woonvorm tussen thuis en het verpleeghuis in.
Ook echtparen zijn welkom, ook als maar één van hen zorg nodig heeft.

Een vertrouwd thuis, dat is wonen in een Fidesta huis. Bewoners wonen er zelfstandig in hun eigen appartement, met vrijheid en regie over hun eigen leven. En dat in een kleinschalige, beschutte en vertrouwde woonomgeving, dichtbij de mensen die belangrijk voor ze zijn. Ze kunnen er leven zoals ze gewend zijn. Dat betekent dat ze zelf bepalen hoe hun dag eruitziet, waarbij ze rekening houden met de medebewoners en zorgmedewerkers. Ze wonen en leven immers met elkaar onder één dak.

Bewoners zijn bij ons niet alleen, er is altijd iemand nabij (24 uurs toezicht). Dit geeft rust en een vertrouwd en veilig gevoel, zowel bij de bewoners zelf als bij hun naasten. Ze krijgen de lichte tot matige zorg die ze nodig hebben, zo nodig met domotica een aanpassingen. Ook echtparen zijn welkom, ook als maar één van hen zorg nodig heeft.

Door dit alles is wonen in een Fidesta huis veel meer dan het huren van een appartement en het afnemen van zorg en dienstverlening. De warmte, de persoonlijke aandacht, de huiselijke en gemoedelijke sfeer en de gezelligheid zorgen ervoor dat de bewoners zich thuis en welkom voelen. 

Bewoners zijn in een Fidesta huis onderdeel van het dagelijks leven, ze horen erbij; wie dat wil kan bijvoorbeeld helpen met boodschappen doen, koken of de tuin mooi maken. We stimuleren hen om actief te blijven en bijvoorbeeld zelf lichte huishoudelijke klusjes te doen of met hun hobby bezig te zijn. 

De gezamenlijke huiskamer is een fijne plek om anderen te ontmoeten en gezellig samen te komen voor een praatje, koffiedrinken, gezond en vers eten en samen activiteiten te doen. Dat geeft structuur aan de dag. Bewoners beslissen zelf of ze hier bij willen zijn: niks moet, alles mag.

Een Fidesta huis ademt persoonlijk contact. Dat zie en voel je in alles wat er gebeurt: er is tijd en aandacht voor elkaar, even een arm om de schouder en lekker naar buiten en de wind door de haren. De bevlogen zorgondernemers zijn het gezicht van hun Fidesta huis en ze werken zelf ook mee. Samen met een hecht team van medewerkers – die bewust hebben gekozen voor kleinschaligheid – en vrijwilligers zijn ze nauw betrokken bij iedereen. De medewerkers zien de bewoners en kennen hen goed, met ieder hun eigen gewoontes en wensen. Ze doen ertoe. Ze zien vaak snel wat een bewoner nodig heeft of als er iets niet goed gaat, bijvoorbeeld met hun gezondheid of hoe ze zich voelen.

De lijnen zijn kort, wat flexibiliteit en heldere communicatie geeft. We kunnen als het nodig is snel overleggen met bijvoorbeeld de huisarts of de naasten. Natuurlijk gaat dit altijd in overleg met de bewoner.
 

Jazeker. U bent van harte welkom voor een rondleiding in een Fidesta huis. Zo kunt u proeven of wonen in een Fidesta huis iets voor u is. De zorgondernemer vertelt u graag meer. Neemt u gerust contact op om een afspraak te maken.

Nee. Een verpleeghuis is voor mensen die intensieve zorg nodig hebben (24 uurs zorg). Bewoners in een Fidesta huis wonen zelfstandig in hun eigen appartementen en krijgen de lichte tot matige zorg die ze nodig hebben. Er is altijd iemand nabij (24 uurs zorg). Een Fidesta huis is een woonvorm tussen thuis en het verpleeghuis in.
 

Als u in een Fidesta huis komt wonen betaalt u maandelijks:

  • Huur van uw eigen appartement, huurservicekosten en nutsvoorzieningen (gas, water, licht);
  • Dienstverleningskosten (kosten voor onder andere dienstverlening, eten en drinken);
  • Naast de vergoeding die u krijgt voor de zorg, ondersteuning en begeleiding, betaalt de meeste bewoners een eigen bijdrage (afhankelijk van uw eigen situatie).
Wonen in een Fidesta huis is veel meer dan het huren van een appartement en het afnemen van zorg en dienstverlening. De beschutte woonomgeving, de warmte, de persoonlijke aandacht, de huiselijke en gemoedelijke sfeer en de gezelligheid zorgen ervoor dat u zich thuis en welkom voelt. Bovendien bent u bij ons niet alleen, er is altijd iemand nabij (24 uurs toezicht). We merken dat dit rust en een veilig gevoel geeft, zowel bij de bewoners zelf als bij hun naasten.

Voor alle vergoedingen heeft u een indicatie en een Persoonsgebonden Budget (PGB) nodig.

Op de website van Zorgwijzer leest u uitgebreide heldere informatie over een PGB. 
 

U heeft een indicatie nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorg, ondersteuning en begeleiding.
Als u graag in een Fidesta huis wilt wonen, bespreken wij samen met u – en in veel gevallen met uw naaste – welke zorg u nodig heeft. Op basis daarvan maken wij een inschatting of u in aanmerking komt voor een indicatie.
Vervolgens dient u zelf een indicatie aan te vragen. De zorgadministratie van Fidesta kan u hier meer over vertellen. Telefoonnummer Fidesta: (088) 666 62 22.
Meer informatie over (het aanvragen van) een PGB leest u hier

Komt u niet in aanmerking voor een indicatie, dan is het toch mogelijk om in een Fidesta huis te wonen. In dat geval betaalt u de zorg, ondersteuning en begeleiding uit eigen middelen. Ook hier kan de zorgadministratie van Fidesta u meer over vertellen.


 

Wij helpen u - in nauwe samenwerking met de zorgadministratie van Fidesta - bij het aanvragen van een indicatie en een persoonsgebonden budget (PGB).
Heeft u al een indicatie op basis van zorg in natura (opname), dan moet deze worden omgezet naar een PGB. Ook hier ondersteunt de zorgadministratie van Fidesta u graag bij.

 

Dat verschilt per Fidesta huis. Wat u in ieder geval kunt doen: neem contact op met de zorgondernemer van het Fidesta huis om de mogelijkheden te bespreken. U bent ook welkom voor een rondleiding. Zo kunt u proeven of wonen in een Fidesta huis iets voor u of uw naaste is. Is dat het geval, dan zetten we u graag op de interesselijst en nemen we contact met u op als er een appartement beschikbaar is.

Het kan zijn dat u wilt ervaren of wonen in een Fidesta huis iets voor u is, voordat u een definitief besluit neemt. In overleg met de zorgondernemer kunt u de mogelijkheden voor een proefperiode bespreken. 

De huurprijs van sommige appartementen ligt onder de huurtoeslaggrens. In dat geval komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Dat hangt af van uw inkomen en uw vermogen. De zorgondernemer kan aangeven of dit ook geldt voor het appartement dat beschikbaar is.
 

We willen graag dat u zich thuis voelt. Dat gaat het snelst met uw eigen spullen om u heen. Daarom kunt u uw eigen appartement naar eigen wens en smaak inrichten.
 

U bent in bij ons onderdeel van het dagelijks leven, u hoort erbij. Als u dat wilt kunt u bijvoorbeeld helpen met boodschappen doen, koken of de tuin mooi maken. We stimuleren u om actief te blijven en bijvoorbeeld zelf lichte huishoudelijke klusjes te doen of met uw hobby bezig te zijn. 
De gezamenlijke huiskamer is een fijne plek om anderen te ontmoeten en gezellig samen te komen voor een praatje, koffiedrinken, gezond en vers eten en samen activiteiten te doen. Dat geeft structuur aan de dag. U beslist zelf of u hier bij wilt zijn en hoe uw dag eruit ziet: niks moet, alles mag.

We organiseren ook regelmatig activiteiten waar u aan mee kunt doen. 


 

Mensen wonen in een Fidesta huis zelfstandig in hun eigen appartement. Tegelijk zijn ze bij ons niet alleen, er is altijd iemand nabij (24 uurs toezicht). Met één druk op de knop is er snel contact of iemand bij hen. We merken dat dit de bewoners - en ook hun naasten - goed doet, het geeft rust en een veilig gevoel.

 

In de basis zijn alle Fidesta huizen gelijk: het zijn kleinschalige en beschutte woonvoorzieningen met veel warmte, persoonlijke aandacht, een huiselijke en gemoedelijke sfeer en gezelligheid. Tegelijk hebben alle Fidesta huizen ook een eigen karakter met eigen zorgondernemers. Kom daarom vooral langs om te kijken of het de plek is die bij u of uw naaste past.
 

In een Fidesta huis zijn de kosten voor wonen en zorg gescheiden. Dat wordt ook wel extramurale zorg genoemd. Bewoners betalen afzonderlijk voor het wonen en voor het afnemen van de zorg, ondersteuning en begeleiding.
 

Het is mogelijk om enkele dagen of een langere periode in een Fidesta huis te verblijven. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, na revalidatie, of om uw partner/mantelzorger even te ontlasten of als hij of zij op vakantie gaat.

 

Woont u thuis, maar bent u op zoek naar een prettige en nuttige invulling van uw dag en heeft u daarbij ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld omdat u geheugenproblemen heeft, lichamelijk achteruitgaat, u zich eenzaam voelt of behoefte heeft aan meer structuur. Het kan ook fijn zijn om uw mantelzorgers te ontlasten. Dan is de dagbesteding wellicht iets voor u. U bent welkom! 

In een huiselijke en gezellige omgeving kunt u meedoen aan gezamenlijke activiteiten of doet u uw eigen dingen. Dat kan bijvoorbeeld een wandeling zijn, een spelletje, knutselen of samen koffiedrinken. De begeleider kijkt samen met u hoe u de ochtend door wilt brengen en wat u graag wilt doen.
 

Zeker, echtparen zijn van harte welkom, ook als maar één van u zorg nodig heeft. Wij gaan graag met u in overleg over de mogelijkheden.
Als de zorgbehoeftige partner komt te overlijden gaat wij met de partner in gesprek wat dit betekent voor het blijven wonen in het Fidesta huis.

 

Huisdieren zijn in overleg welkom.
 

Familie, vrienden en kennissen horen bij uw leven. Dat betekent dat ze gewoon bij u op bezoek kunnen komen in uw appartement, op de momenten dat u dat wilt.
Wilt u afspreken in de gezamenlijke huiskamer, dan is het wel handig om vooraf even af te stemmen.


 

U kunt u er voor kiezen om mee te eten in de gezamenlijke huiskamer, samen met de andere bewoners. Ook is het mogelijk dat wij uw eten in uw appartement brengen. Het is maar net wat u zelf wilt.
Een aantal appartementen heef een eigen keukenblok waar u zelf een eenvoudige maaltijd kunt koken.