Kosten en vergoeding

Als u in een Fidesta huis woont zijn de kosten van wonen en zorg gescheiden. Dit wordt extramurale zorg genoemd. De zorg wordt vergoed middels een Persoonsgebonden Budget (PgB). Deze zorggelden worden door de Sociale Verzekeringsbank(SVB) rechtstreeks aan de zorgaanbieder uitbetaald, waar uit uw verzorging, ondersteuning en begeleiding wordt betaald. 
 

Vergoeding zorg

Voor een zorgkostenvergoeding heeft u een indicatie nodig. Deze wordt als een Persoonsgebonden Budget toegekend, hieruit wordt de zorg, ondersteuning en begeleiding vergoed.

Een PgB is mogelijk in verschillende wetten, die elk hun eigen regels kennen. Dit zijn:
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Ziektekostenverzekeringswet (ZvW)


Aanvragen indicatie en PGB

Als u in een Fidesta huis wilt wonen, bespreken wij samen met u - en in veel gevallen met uw naaste - welke zorg u nodig heeft. Op basis daarvan maken wij een inschatting voor welke wet u in aanmerking komt. 

Heeft u al een indicatie op basis van Zorg in Natura (ZIN), dan zal deze worden omgezet naar een PGB. Ook hier ondersteunt Fidesta u graag bij.

Op de website van Zorgwijzer leest u uitgebreide duidelijke informatie over een PGB. 


Maandelijkse kosten wonen 

Voor uw eigen rekening zijn de volgende kosten:
  • Huur van het eigen appartement, huurservicekosten en nutsvoorzieningen (gas, water, licht);
  • Dienstverleningskosten (kosten voor dienstverlening, zoals eten en drinken, schoonmaak algemene ruimtes);
  • Een eigen bijdrage aan het CAK. Dit is altijd een "lage'' eigen bijdrage omdat u in een Fidesta huis zelf betaalt voor de huur en de servicekosten (een verpleeghuis is een instelling en daar betaalt u namelijk een 'hoge' eigen bijdrage). 
  • De daadwerkelijk hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie (het inkomen, het vermogen, de indicatie en de samenstelling van het huishouden). Met behulp van de rekenhulp CAK kunt u berekenen wat uw eigen bijdrage is. 
  • In de rekenhulp CAK, geeft u aan op de vraag: Welke zorg of ondersteuning:  Antwoord: Persoongebonden Budget voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz),