Kosten en vergoeding

Bij een Fidesta huis zijn de kosten van wonen en zorg gescheiden. Dit wordt extramurale zorg of scheiden wonen en zorg genoemd.


Maandelijkse kosten 

Een bewoner van een Fidesta huis woont betaalt maandelijks voor de volgende kosten:
  • Huur van het eigen appartement, huurservicekosten en nutsvoorzieningen (gas, water, licht);
  • Dienstverleningskosten (kosten voor dienstverlening, eten en drinken);
  • Meestal: eigen bijdrage voor de zorg, ondersteuning en begeleiding (afhankelijk van de persoonlijke situatie)
Wonen in een Fidesta huis is veel meer dan het huren van een appartement en het afnemen van zorg en dienstverlening. De beschutte woonomgeving, de warmte, de persoonlijke aandacht, de huiselijke en gemoedelijke sfeer en de gezelligheid zorgen ervoor dat de bewoners zich thuis en welkom voelen. 

Wij kunnen u meer informatie over de kosten geven, toegepast op uw eigen situatie.


Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor de kosten voor zorg, ondersteuning en begeleiding heeft een bewoner een indicatie en een Persoonsgebonden Budget (PGB) nodig.

Een PGB is mogelijk in verschillende wetten, die elk hun eigen regels kennen. Dit zijn:
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Ziektekostenverzekeringswet (ZvW)

Aanvragen indicatie en PGB

Als u graag in een Fidesta huis wilt wonen, bespreken wij samen met u - en in veel gevallen met uw naaste - welke zorg u nodig heeft. Op basis daarvan maken wij een inschatting voor welke wet u in aanmerking komt. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding heeft u een indicatie en een Persoonsgebonden Budget (PGB) nodig). De zorgadministratie van Fidesta kan u hier meer over vertellen.

Heeft u al een indicatie op basis van zorg in natura (opname), dan moet deze worden omgezet naar een PGB. Ook hier ondersteunt de zorgadministratie van Fidesta u graag bij.

Op de website van Zorgwijzer leest u uitgebreide heldere informatie over een PGB.