Fidesta Zorg Franchise

Fidesta Zorg Franchise is een innovatieve franchiseformule met kleinschalige woonzorgvoorzieningen, gerund door zelfstandige zorgondernemers. Fidesta staat als franchisegever garant voor de kwaliteit en continuïteit van zorg, veiligheid en welzijn en bewaakt het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Fidesta gelooft er in dat als mensen in een Fidesta huis wonen, daarmee een opname in een verpleeghuis kan worden uitgesteld of worden voorkomen. 


Volop in ontwikkeling

Fidesta is volop in ontwikkeling en werkt er naartoe om in het hele land Fidesta huizen te realiseren voor wonen met zorg, tijdelijk verblijf met zorg en dagbesteding.
Op dit moment zijn er acht Fidesta huizen. In 2023 komt er in ieder geval één Fidesta huis bij. Daarna volgen meerdere Fidesta huizen. 
Het streven is om de komende jaren meerdere Fidesta huizen door heel Nederland te realiseren. 


Bevlogen zorgondernemers

De bevlogen zorgondernemers - de franchisenemers - van een Fidesta huis werken vaak zelf mee. Ze kennen de bewoners en cliënten goed en doen er - samen met het zorgteam en vrijwilligers - alles aan om het hen naar de zin te maken. Ze zijn optimaal intrinsiek gemotiveerde (zelfstandige) ondernemers. Het Fidesta team faciliteert en ontzorgt de zorgondernemers, zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen richten op het verlenen van zorg.