Wat is Fidesta Zorg Franchise?

Fidesta Zorg Franchise is een vernieuwende franchiseformule voor een kleinschalige woonzorgvoorziening, gerund door zelfstandige zorgondernemers. Fidesta staat als franchisegever garant voor de kwaliteit en continuïteit van zorg, veiligheid en welzijn en bewaakt het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Fidesta gelooft er in dat als mensen in een Fidesta huis wonen, daarmee een opname in een verpleeghuis kan worden uitgesteld of worden voorkomen. 


Volop in ontwikkeling

Er zijn nu acht Fidesta huizen in Friesland. Fidesta heeft de ambitie om in het hele land Fidesta huizen te realiseren. Op onze website ziet u naast onze huidige huizen, de Fidesta huizen die in ontwikkeling zijn. 


Bevlogen zorgondernemers

Onze zorgondernemers - de franchisenemers - van een Fidesta huis werken vaak zelf mee. Ze kennen u en de bewoners/cliënten goed en doen er - samen met het zorgteam en vrijwilligers - alles aan om het u naar de zin te maken. Fidesta gaat voor optimaal intrinsiek gemotiveerde (zelfstandige) zorgondernemers. Het Fidesta team faciliteert en ontzorgt de zorgondernemers, zodat zij zich optimaal kunnen richten op het organiseren en verlenen van zorg.