Onafhankelijke cliëntondersteuner

Alle mensen met een Wlz-indicatie kunnen als ze dat willen gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dat geldt ook voor (potentiële) bewoners van de Fidesta huizen met een Wlz-indicatie. Het is een extra service vanuit de overheid om mensen wegwijs te maken in de complexe zorgprocessen en de wet- en regelgeving die hier bij hoort. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Meer informatie vindt u op de website van Zorgkantoor Friesland