Het ontstaan van Fidesta

Fidesta franchise is in 2017 een samenwerkingsverband aangegaan met de Idesta Zorggroep en zijn alle voormalige Idesta locaties 'verfranchised' naar Fidesta huizen. De combinatie van Fidesta Franchise en Hiemwurk Projectontwikkeling is een succes. 

Kathy Terenstra - Ik werkte in de zorgsector en zag dat patiënten/cliënten vaak niet zelf de regie hadden. Ook verwonderde ik me over de manier waarop de zorg werd georganiseerd. Er was nog veel te verbeteren in de zorgprocessen en in de samenwerking met ketenpartners en concullega. Naast de grootschalige verpleeghuizen is er ook plek voor kleinschalige voorvormen waarbij mensen die behoefte hebben aan zorg, veiligheid, aandacht en zorg met eigen regie zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat kan in een Fidesta huis, gerund door zelfstandig zorgondernemers, onder de paraplu van Fidesta Zorg Franchise. 

Ik kom uit een ondernemersgezin en heb ondertussen 25 jaar ervaring in diverse organisaties o.a. bij Zorggroep Noorderbreedte, de zorgeenheid longziekten Isala Klinieken Zwolle, Rechtbank Zwolle-Lelystad en de Penitentiaire Inrichtingen Zwolle. Mijn opleidingen zijn Hotelschool en Facility Management, aangevuld met diverse trainingen op het gebied van organisatieadvies en management van processen.
Voor meer informatie over de franchiseformule kunt u contact met Kathy opnemen, telefoon: 06 - 866 509 90 / mail: kterenstra@fidestazorg.nlRikus Sinnema - eigenaar van Hiemwurk B.V. is de oprichter van Idesta Zorggroep, en al sinds 1994 zelfstandig ondernemer. Daarvoor was hij politie- en gemeenteambtenaar. Hij heeft als ondernemer ervaring in netwerken en organiseren bij het opzetten van nieuwe bedrijven, financieringen en de aan- en verkoop van bedrijven en bedrijfsonroerendgoed. De voormalige Idesta huizen zijn ondertussen allemaal omgezet in franchise.

"De zorg staat niet stil en toen Kathy op mijn pad kwam, bleek er al gauw sprake van een klik en voor een toekomst in een franchiseformule. Idesta wilde graag in kleine dorpen zorg verlenen, maar met een traditionele wijze van bedrijfsvoering, verplichtingen en kostenstructuur was dit nauwelijks realiseerbaar". Met de franchiseformule onder de naam “Fidesta” werden de doelstellingen van Idesta Zorggroep wel mogelijk.
Rikus zet zijn kennis en ervaring vanuit Hiemwurk in in het realiseren van de locaties  voor Fidesta. Rikus heeft de contacten met projectontwikkelaars en financieringspartijen. 
Voor meer informatie m.b.t. vastgoed en projectontwikkeling kunt u contact met Rikus opnemen, telefoon: 06 - 511 101 08 / mail: info@hfsinnema.nl.