Het ontstaan van Fidesta

In 2017 is Kathy Terenstra een samenwerkingsverband aangegaan met de Idesta Zorggroep. Kathy had een formule ontwikkeld om in een kleinschalige woonvorm lichte tot matige zorg aan te bieden. Met deze visie op zorg zijn alle voormalige Idesta locaties 'verfranchised' naar Fidesta huizen. De combinatie van Idesta en Kathy haar Franchise Formule leidde to Fidesta. Fidesta Zorg Franchise ontwikkeld samen met diverse projectontwikkelaars nieuwe locaties binnen en buiten Friesland. 

Kathy Terenstra - directeur eigenaar Fidesta Zorg Franchise- werkte in de zorgsector en zag dat patiënten/cliënten niet altijd zelf de regie hadden. "Ik verwonderde ik me over de manier waarop de zorg werd georganiseerd. Er was nog veel te verbeteren in de zorgprocessen en in de samenwerking met ketenpartners en concullega". Naast de verpleeghuizen is er een behoefte aan kleinschalige woonvormen waarbij bewoners op zoek naar een vertrouwd huis met veiligheid, aandacht en zorg en met eigen regie zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat alles kan in een Fidesta huis, dat geleid wordt door zelfstandig zorgondernemers, onder de paraplu van Fidesta Zorg Franchise. 

"Ik kom uit een ondernemersgezin en heb ruime ervaring in diverse organisaties. Zorggroep Noorderbreedte Leeuwarden, Isala Kliniek Zwolle binnen de zorgeenheid longziekten, Rechtbank Zwolle-Lelystad en de Penitentiaire Inrichtingen Zwolle. Mijn opleidingen zijn Hotelschool en Facility Management, aangevuld met trainingen op het gebied van organisatieadvies en management van processen.

Voor meer informatie over de franchiseformule kunt u contact met Kathy opnemen, telefoon: 06 - 866 509 90 / mail: kterenstra@fidestazorg.nl