Wet zorg en dwang

Soms komt het voor dat uw huisarts in overleg met de zorgondernemer het voor uw eigen veiligheid noodzakelijk vinden dat u een bepaalde vorm van zorg krijgt. Zo lang u het met deze vormen van zorg eens bent is er sprake van 'vrijwillige zorg'.

Mocht u en/of uw vertegenwoordiger niet met deze zorg instemt, dan is er sprake van ‘onvrijwillige zorg’. De Wet zorg en dwang regelt de voorwaarden waaronder onvrijwillige zorg mag worden toegepast en ook uw rechten staan erin beschreven. 

Onvrijwillige zorg komt in de Fidesta huizen in principe niet voor. Uw zorgondernemer en uw huisarts zetten alles op alles om onvrijwillige zorg te voorkomen en nemen altijd alles goed met u en/of uw wettelijk vertegenwoordiger door. Wanneer door betrokkenen onverhoopt geen overeenstemming hierover kan worden bereikt, dan kan het zijn dat wij de benodigde zorg niet meer kunnen bieden. Wij moeten dan samen met de huisarts het stappenplan uit de Wet zorg en dwang doorlopen. Als u wilt kunt u ondersteuning krijgen van de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wzd. 

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Als iemand volgens de Wet zorg en dwang onvrijwillige zorg ontvangt of gaat ontvangen waar hij/zij het niet mee eens is, bestaat het recht om als cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger ondersteuning te krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Deze persoon is onafhankelijk en staat naast de cliënt. De onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon komt regelmatig op eigen initiatief de Fidesta huizen bezoeken, maar u kunt haar ook zelf benaderen. 

Voor Fidesta is Sippie Stoelwinder de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Lees hier de flyer van haar.   

 

Contact

  • Telefoon: 06 - 820 443 53 (rechtstreeks) of (085) 487 40 12 (algemeen nummer).
  • E-mail: sippiestoelwinder@quasir.nl
  • Meer informatie over de rol van een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd vindt u hier