Achtste Fidesta huis in Leeuwarden

Trots zijn we met de komst van ons achtste Fidesta huis! Dit najaar openen we aan het Noordvliet in Leeuwarden Fidesta Vliethuus. Aan kleinschalige en beschutte woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis in is veel behoefte, ook in Leeuwarden. De verwachting is dat de eerste bewoners al dit najaar hun intrek kunnen nemen.


Meer informatie en/of een intakegesprek

Mensen die interesse hebben voor wonen bij Fidesta Vliethuus kunnen contact opnemen voor meer informatie en/of een intakegesprek. Telefoon: 088 - 666 62 22 / mail: info@fidestazorg.nl 
 

Open huis op 31 augustus en 16 september a.s. 

Op woensdag 31 augustus en vrijdag 16 september a.s. is er een open huis van 14.00 uur – 17.00 uur. Geïnteresseerden zijn welkom om het pand en een ingericht appartement te bekijken. Medewerkers van Fidesta vertellen over wonen bij Fidesta Vliethuus.
Voor potentiële medewerkers zijn er speeddates op deze dag.  

Aanmelden voor het open huis en de speeddates kan telefonisch (088 - 666 62 22) of per mail: info@fidestazorg.nl.
Adres Fidesta Vliethuus: Noordvliet 441 in Leeuwarden.

 

1 juli 2022