Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Fidesta Stienzerhiem Stiens

Adres:
Pyter Jurjenstrjitte 21
9051 BR Stiens
Telefoon: (058) 767 62 99
Email: info@fidesta-stienzerhiem.nl
Bezoek ook onze facebookpagina 

--------------------

In het centrum van Stiens (gemeente Leeuwarden) bevindt zich de kleinschalige woonzorgvoorziening Fidesta Stienzerhiem. Deze extramurale woonzorg locatie werkt op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB) waarbij wonen en zorg gescheiden zijn. Deze beschermde woonvoorziening is voor mensen met een WLZ indicatie van ZZP 4, 5 en 6 en dus zowel voor geriatrische (dementie) als somatische (CVA, parkinson, ouderdom) klachten. Ook zorg op basis van wijkverpleging (thuiszorg) in de woonvoorziening of bij mensen in de nabijheid van de locatie behoort tot de mogelijkheden. Wij gaan er van uit dat de bewoners kunnen blijven wonen zolang verantwoorde zorg mogelijk is en de veiligheid van bewoners en medebewoners geborgd is.  
Fidesta Stienzerhiem telt 9 appartementen waarvan er 6 zijn met een oppervlakte tussen de 45-55 m2. Deze appartementen beschikken over een ruime slaapkamer waardoor ze eventueel geschikt zijn voor bewoning van een echtpaar. De overige 3 appartementen zijn zogenaamde woon-slaapkamers en hebben een oppervlakte van circa 30 m2. Elk appartement beschikt over een eigen, ruime douche/toiletruimte en een keukenblokje. 
Bij de appartementen hoort een gemeenschappelijke huiskamer waar gebruik van gemaakt kan worden.
De huurprijzen liggen voor het merendeel onder de maximale huurtoeslaggrens.

In Fidesta Stienzerhiem kunt u zelfstandig wonen met een professioneel, betrokken zorgteam. Het team vormt, samen met de zorgondernemer het dagelijks, vertrouwde gezicht voor de bewoners. De medewerkers wonen zelf allemaal in de omgeving van Stiens, dit zorgt voor een stukje verbondenheid en herkenning voor de bewoners die ook veelal zelf uit de omgeving komen.

De zorgondernemer woont zelf ook in Stiens. Dit is Petra Dol, ze woont op 5 minuten fietsafstand van Fidesta Stienzerhiem. Ze heeft jarenlange ervaring op het gebied van zorg en welzijn, waaronder het werken in een kleinschalige woonvorm. Voor haar en het team is niet alleen de zorg maar vooral ook het welzijn belangrijk. Het aandacht hebben voor het individu, de persoonlijke wensen en (on)mogelijkheden. De aangeboden activiteiten zijn niet alleen in groepsverband maar ook individueel.  Het samen bereiden van de maaltijden en vouwen van de was behoort tot de mogelijkheden, evenals het maken van een wandeling met een begeleider of het samen genieten van muziek en TV.
Samen probeert het team er voor te zorgen dat de bewoners zich thuis voelen, dat men het fijn vindt om in Fidesta Stienzerhiem te wonen.
Fidesta Stienzerhiem vindt het belangrijk om familie en vrienden van de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken, denk hierbij aan allerlei activiteiten zoals uitstapjes en muziekavonden.
Wonen in Fidesta Stienzerhiem betekent persoonlijke aandacht & zorg dichtbij. Fidesta Stienzerhiem: een betrouwbaar en veilig adres aan de Pyter Jurjenstrjitte in Stiens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 


Download folder