Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Fidesta Sinnemahuys - Dronryp

By ús, mei ús

--------------------

Adres
Hearewei 151
9035 EK Dronryp 
Telefoon: 06 - 81 43 07 99 
E-mail: info@fidesta-sinnemahuys.nl
Website: www.fidesta-sinnemahuys.nl
Bezoek ook onze Facebookpagina

--------------------

Fidesta Sinnemahuys in Dronryp is een nieuw Fidesta huis met 18 appartementen voor wonen met zorg, 2 appartementen voor tijdelijk verblijf met zorg en u kunt er terecht voor dagbesteding. 
Fidesta Sinnemahuys is geschikt voor ouderen met een lichte tot matige zorgvraag die behoefte hebben aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn. 

Van de 18 appartementen zijn nog slechts 4 appartementen beschikbaar. Wees er dus snel bij als u interesse heeft. 

Meer informatie

  
Daniël en Martine Hartog, de zorgondernemers

Foto's appartementen