Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Fidesta Sinnemahuys - Dronryp

--------------------

Adres:
Hearewei 95
9035 EK Dronryp 
Telefoon: (058) 845 89 00 / 06 - 417 908 80 
E-mail: info@fidesta-sinnemahuys.nl
Website: www.fidesta-sinnemahuys.nl
Bezoek ook onze Facebookpagina

--------------------

Fidesta Sinnemahuys wordt het negende Fidesta huis en opent in het voorjaar van 2021 de deuren. Er komen 18 appartementen voor wonen met zorg, 2 appartementen voor tijdelijk verblijf met zorg en u kunt er terecht voor dagbesteding. 
Fidesta Sinnemahuys is geschikt voor ouderen met een lichte tot matige zorgvraag die behoefte hebben aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn. 

Meer informatie  
Daniël en Martine Hartog, de zorgondernemers