Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Fidesta Sinnemahuys - Dronrijp

--------------------

Adres:
Hearewei 95
9035 EK Dronrijp 
Telefoon: (058) 845 89 00 / 06 - 417 908 80 (Whatsapp)
E-mail: info@fidesta-sinnemahuys.nl
Website: www.fidesta-sinnemahuys.nl

--------------------

Fidesta Sinnemahuys wordt het negende Fidesta huis en opent In het voorjaar van 2021 opent de deuren. Er komen 16 appartementen voor wonen met zorg, 2 appartementen voor tijdelijk verblijf met zorg en u kunt er terecht voor dagbesteding. 
Fidesta Sinnemahuys is geschikt voor ouderen met een lichte tot matige zorgvraag die behoefte hebben aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn. Meer informatie