Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Fidesta Offingaburg - Hallum

Samen thuis in zorg 

--------------------

Adres: 
Offingaburg 8
9074 DV Hallum
Telefoon: (0518) 767 090
E-mail: info@fidesta-offingaburg.nl 
Website: www.fidesta-offingaburg.nl

--------------------
 
Kleinschalig en beschut
Fidesta Offingaburg is een kleinschalige woonzorgvoorziening waar ouderen die zelfstandig willen wonen, aanvullende zorg, aandacht en veiligheid wordt geboden. Fidesta Offingaburg bestaat nu uit acht grote moderne appartementen die ook geschikt zijn voor echtparen. Er is een gezellige gezamenlijke ruimte waar iedere bewoner steeds welkom is en waar men onder meer met elkaar maaltijden kan gebruiken. Elke dag worden er verse maaltijden bereid en is de keuken het kloppend hart van de woonlocatie. De franchise formule werkt middels het principe dat wonen & zorg gescheiden worden in een extramurale setting. Fidesta woonzorgvoorzieningen bieden hiermee een alternatief voor wonen in het voormalige en gangbare verzorgingshuis. De kleinschaligheid, het authentieke karakter en de persoonlijke benadering in een Fidesta woonzorgvoorziening blijken een aantrekkelijk alternatief voor degenen die graag in hun eigen leefomgeving willen blijven wonen. Bewoners wonen zelfstandig in hun eigen appartement en er is 24-uurs toezicht. Fidesta woonlocaties zijn bedoeld voor ouderen die regie over hun leven behouden. Voor wie thuis wonen niet meer vertrouwd of wenselijk is en waar verpleeghuiszorg een stap te ver is. In feite biedt Fidesta Offingaburg beschut wonen met intensieve thuiszorg. Aangevuld met extra begeleiding zodat wij beter kunnen aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners. Voorbeelden hiervan zijn: meer participeren, meer persoonlijke aandacht, meer warmte en gezelligheid, intensiever toezicht en nabijheid. Op de Fidesta Offingaburg locatie krijgen zorgvragers met een zorgzwaartepakket (ZZP) op basis van persoonsgebonden budget (PGB-WLz) de gewenste zorg aangeboden.

 

Doe gewoon, gewoon DOEN!
Mijn naam is Irene Faber en ik ben sinds 1982 werkzaam als professioneel zorgverlener in de ouderenzorg. Ik ben de zorgondernemer van de voormalige woonzorgvoorziening ‘Voorheen Doarpshiem Hallum’, nu Fidesta Offingaburg. 
 
Ik vorm privé een goed team met mijn echtgenoot Tony Romers die zijn hele werkzame leven actief is in het bedrijfsleven en sinds 1996 zelfstandig. Mijn man heeft kennis en ervaring opgedaan die wij bij de dagelijkse financiële en organisatorische bedrijfsvoering van de zorgonderneming goed kunnen inzetten. Hij is van nature hulpvaardig, meelevend. Een aantal jaren geleden kwam de interesse en behoefte om zijn maatschappelijke carrière een andere wending te geven. In de avonduren volgde hij de MBO-4 opleiding Maatschappelijke Zorg. Kortom, de puzzelstukjes vielen in elkaar en we waren er helemaal klaar voor. Mijn man en ik versterken elkaar waar nodig en stonden te popelen om Fidesta Offingaburg handen en voeten te geven. Mijn interesse voor voor Fidesta Offingaburg kwam vooral voort uit het feit dat ik geloof in de extra mogelijkheden voor ouderenzorg in een kleinschalige setting met een vaste groep betrokken medewerkers. Ik ben enthousiast over de Fidesta Zorg Franchise organisatie die er op is gericht aan te sluiten bij de wensen en (veranderende) hulpvraag van bewoners. Ik zie kleinschalige ouderenzorg in eigen buurt of omgeving als een groot voordeel; als zorgondernemer ken je de bewoners, alle bewoners kennen jou, je kent familieleden en de omgeving waar men geworteld is waardoor je beter in staat bent het welzijn van alle partijen te vergroten. Het is voor mij ook belangrijk dat onze bewoners regie behouden en kunnen wonen zoals zij zelf graag willen. Het leven van voorheen kan zoveel mogelijk doorgaan. Bewoner(s), familie en zorgmedewerkers kijken samen hoe dit het beste ingevuld kan worden. Zorg en welzijn wordt geleverd volgens afspraak en naar persoonlijke behoefte. De waardigheid van onze bewoners staat hierbij centraal. Wij zijn geen zorginstelling, iedereen kan zichzelf zijn in zijn of haar eigen woning. Welzijn, kijken naar de mogelijkheden en goede communicatie staan voorop. Mijn motto; Doe gewoon, gewoon DOEN!

Mooi artikel in de huurderskrant van Noordwest Friesland
In het februari-nummer (2021) van de huurderskrant van Noordwest Friesland staat een mooi artikel over Fidesta Offingaburg. U leest het artikel hier

Meer informatie en/of een rondleiding
Voor meer informatie en/of een bezichtiging kunt u contact opnemen met:  Activiteiten in de gezamenlijke ruimte van Fidesta Offingaburg
Persoonlijke aandacht in Fidesta Offingaburg


 
Irene en Tony Romers