Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Fidesta Noflik Wenje - Oentsjerk

Vertrouwd in eigen omgeving 

--------------------

Adres:
Frisiastate 24
9062 GX Oentsjerk
Telefoon:  (058) 202 30 64 (Fidesta huis) of (088) 666 62 22 (algemene nummer Fidesta)
E-mail: info@fidesta-noflikwenje.nl
Website: www.fidesta-noflikwenje.nl

--------------------
U woont graag zo lang mogelijk zelfstandig. Soms gaat het thuis niet meer en voelt u zich er niet meer prettig en veilig. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat u geheugenproblemen heeft en/of lichamelijk achteruit gaat, u zich alleen voelt en u behoefte heeft aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn. Een verblijf in Fidesta
Noflik Wenje is dan een fijn alternatief. U kunt er met plezier (tijdelijk) wonen en leven in uw eigen appartement zoals u gewend bent. Met zoveel mogelijk eigen
regie, maar dan wel in een beschutte en kleinschalige woonomgeving.
Fidesta Noflik Wenje heeft 10 appartementen, in het voorjaar van 2021 komen hier 3 nieuwe appartementen bij

Echt persoonlijk
Echt persoonlijk, dat is wat Fidesta Noflik Wenje kenmerkt. Dat zie en voel je in alles wat er gebeurt: er is tijd en aandacht voor elkaar, even een arm om de schouder, samen boodschappen en activiteiten doen, vers koken en lekker naar buiten en de wind door de haren. Door het intensieve contact zien medewerkers wat bewoners nodig hebben. De lijnen zijn kort, waardoor snel beslissingen kunnen worden genomen. 
U kunt in Fidesta Noflik Wenje terecht voor wonen met zorg, tijdelijk verblijf of dagbesteding. U krijgt hulp bij de lichte tot matige zorg die u nodig heeft en er is dag en nacht iemand aanwezig (24 uurs toezicht).

Meer informatie