Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Fidesta it Hofke - Grou

Kleinschalig en beschut wonen voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke en/of lichamelijke beperking

--------------------

Adres: 
Mr. P.J. Troelstrawei 2-6 (gesitueerd aan de Lynbaenstrjitte)
9001 CV  Grou
Telefoon: 088 - 666 62 22
Mobiel: 06 - 11057865 , bereikbaar op kantooruren ma t/m vrij 9.00 - 18.00. 

E-mail: info@fidesta-ithofke.nl
Website: www.fidesta-ithofke.nl

--------------------

U woont graag zelfstandig, maar vindt het lastig om het “gewone” dagelijkse leven op de rit te krijgen en te houden. Dat heeft te maken met de lichte tot matige verstandelijke en/of lichamelijke beperking (of ene psychische stoornis die hier uit voortkomt) of een stoornis in het autistisch spectrum die u heeft.
In dat geval is wonen bij Fidesta it Hofke in Grou een fijn alternatief. U kunt er met plezier wonen in uw eigen woning zoals u gewend bent. Met zoveel mogelijk eigen regie krijgt u individuele begeleiding in een beschutte en kleinschalige woonomgeving. Ook als u op een andere plek in Grou of een dorp in de buurt woont, kunt u thuis individuele begeleiding krijgen. De woonzorgvoorziening bestaat uit een aantal woningen waar cliënten zelfstandig wonen, met in de kern een gezamenlijke huiskamer (steunpunt). Fidesta it Hofke staat vlakbij het centrum van Grou, met winkels en voorzieningen op loopafstand. 

We geloven in de extra’s die kleinschaligheid biedt, met onze vaste groep betrokken medewerkers uit de nabije omgeving. We vinden het belangrijk dat elke cliënt zijn of haar eigen keuzes kan maken. Daar ondersteunen we graag bij, met begeleiding en zorg in een beschutte woonomgeving. We letten op de mogelijkheden van de cliënt en proberen hem of haar te stimuleren. Het welzijn en het leefplezier van de cliënt staat voorop. Mensen in hun kracht zetten door bijvoorbeeld complimenten te geven. De begeleiding gebeurt op een ongedwongen manier in een open karakter samen met de cliënt
.
Drie woningen vrij - vanaf oktober/november 2021
Vanaf oktober/november 2021 zijn er drie woningen beschikbaar. Heeft u interesse, dan kunt u bellen naar Anita Sijtsma van Fidesta, telefoon (088) 666 62 22. 

Echt persoonlijk
Echt persoonlijk, dat is wat Fidesta it Hofke kenmerkt. Dat zie en voel je in alles wat er gebeurt: er is tijd en aandacht voor elkaar, even een arm om de schouder, samen het dorp in en activiteiten doen. Door het intensieve contact en de begeleiding zien de medewerkers wat u nodig heeft. De lijnen zijn kort, waardoor snel beslissingen kunnen worden genomen.

Veilig, gezellig en structuur
In de gezamenlijke huiskamer komen cliënten die daar behoefte aan hebben samen. Het is er ‘smûk’, er is een dorpse sfeer en biedt veiligheid, gezelligheid en structuur. Cliënten kunnen er op vaste momenten onder begeleiding samen eten, elkaar ontmoeten, zich vermaken, vragen stellen en er is ruimte voor advies. De
cliënten hebben onderling veel aan elkaar.

​Begeleiding
U heeft een persoonlijke begeleider van wie u op een laagdrempelige en deskundige wijze individuele begeleiding en ondersteuning krijgt. Hierbij staan uw mogelijkheden voorop. Wij stimuleren u om mee te doen aan het “gewone” dagelijkse leven.

Aanvullende mogelijkheden
Naast de begeleiding zijn er ook andere mogelijkheden waar u gebruik van kunt maken:
  • Als het nodig is krijgt u lichte tot matige zorg van ons (thuiszorg).
  • Wij kunnen u huishoudelijke hulp bieden.
  • In de gezamenlijke huiskamer koken we elke dag een verse maaltijd. Op vaste tijden kunt u ‘s avond mee eten, of de maaltijd afhalen.
  • Er zijn vaste koffiemomenten waar u bij kunt aansluiten.
Kosten
Er zijn verschillende mogelijkheden om de begeleiding, zorg en huishoudelijke hulp (deels) vergoed te krijgen. Dat kan via de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), uw ziektekostenverzekering (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). De maaltijden betaalt u zelf. U huurt uw woning van woningbouwcorporatie
Elkien.

Meer informatie en/of een rondleiding
Voor meer informatie of een rondleiding, kunt u contact opnemen met: