Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Fidesta it Hofke Grou

Adres: 
Mr. P.J. Troelstrawei 2-6 (gesitueerd aan de Lynbaenstrjitte)
9001 CV  Grou
Telefoon: 06-52600411
E-mail: info@fidesta-ithofke.nl

--------------------

Fidesta it Hofke is een kleinschalige woonzorgvoorziening, waar aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die zelfstandig willen wonen, aanvullende zorg, aandacht en veiligheid wordt geboden. In Grou (gemeente Leeuwarden) biedt Fidesta it Hofke individuele begeleiding en ondersteuning aan een groep zelfstandig wonende cliënten.
 
Fidesta it Hofke is een zo huiselijk mogelijke plek waar veiligheid, gezelligheid en aansluiten bij een ieders mogelijkheden voorop staat. De cliënten kunnen hier samenkomen om onder begeleiding te eten, elkaar te ontmoeten en zich te vermaken. Er wordt gezorgd voor zinvolle dagbesteding en er is ruimte voor het stellen van vragen en het krijgen van advies. Cliënten kunnen ook begeleiding krijgen vanuit hun eigen huis. De cliënten worden op een laagdrempelige deskundige wijze begeleid en gestimuleerd mee te doen aan het “gewone” leven, waarbij een beperking niet op de voorgrond komt te staan in het contact. Ook hulp in de huishouding en hulp bij de administratie vallen onder deze begeleiding. De meeste cliënten wonen in de directe omgeving van Fidesta it Hofke, maar ook mensen uit omringende dorpen worden thuis begeleid. 
 
Wij, Geert Idzinga en Annemieke Everaarts, zijn per 1 maart 2019 de franchisenemers van Fidesta it Hofke. Wij speelden al geruime tijd met de gedachte een zelfstandige kleinschalige woonvorm met begeleiding op te zetten. Wij zijn van mening dat wanneer de zorg kleinschaliger aangeboden kan worden er meer tijd en zorg besteed kan worden aan de individuele aandacht voor de cliënt. Na diverse gesprekken met Fidesta werden wij steeds enthousiaster over deze franchiseformule en voelen ons door de franchisegever gesteund in het realiseren van onze plannen. 
 
Geert gaat werken in Fidesta it Hofke en blijft daarnaast 25 uur per week in loondienst werken. Annemieke blijft werkzaam in haar huidige baan in de ouderenzorg en zal daarnaast betrokken zijn bij Fidesta it Hofke.
 
Geert: Mijn interesse gaat uit naar het maatschappelijke aspect van de zorg met betrekking tot  begeleiding. Hierbij let ik op de mogelijkheden van de cliënt en probeer ik hem of haar te stimuleren. Het welzijn en het leefplezier van de cliënt staan voorop. Mensen in hun kracht zetten door bijvoorbeeld complimenten te geven. De begeleiding geef ik zoveel mogelijk op een ongedwongen manier in een open karakter samen met de cliënt, met een vleugje humor.

Meer informatie en/of een bezichtiging
Voor meer informatie of een rondleiding, kunt u contact opnemen met:

  • Geert Idzinga, telefoon 06 - 526 004 11