Rosita Mulder is verzorgende IG bij Fidesta Noarderthús

“Sinds twee jaar werk ik bij Fidesta Noarderthús. Dit heeft mij persoonlijk enorm goed gedaan. Onze bewoners worden gezien en gehoord. Dat geldt hier ook voor mij en mijn collega’s en dat is heel fijn.
De mensen die hier wonen krijgen lichte tot matige zorg. Fysiek is het daarom niet zo zwaar. De nadruk ligt bij ons veel meer op een fijne dag voor onze bewoners. Bewoners verdienen een mooi laatste deel van hun leven. Ze bepalen zo veel mogelijk hoe hun eigen dag eruitziet. Tegelijk zijn we als het ware een groot vangnet om hen heen en helpen we ze daar waar nodig. Zo geven we bijvoorbeeld structuur aan hun dag en praten met hen als ze ergens mee zitten. Het is altijd zoeken naar de juiste balans, wat nodig is verschilt per persoon. Het is hun leven, daar sluiten we zo veel mogelijk bij aan. Daarom is het ook belangrijk om alle bewoners goed te kennen. Ook familie speelt hier een belangrijke rol in, zij weten vaak ook welke gewoontes hun vader of moeder heeft. Toch wil ik niet te veel invullen, want geen dag is hetzelfde. Wat iemand de ene dag prettig vindt, hoeft niet voor alle dagen te gelden.
We hebben een klein team en dat werkt prettig. De lijnen zijn hierdoor kort en je bespreekt de dingen gemakkelijker met elkaar. We kunnen snel met elkaar en met Leen en Froukje afstemmen. Dat voorkomt dat dingen lang blijven liggen. We doen het echt met elkaar ook al ben je meestal maar met één collega tegelijk aan het werk. De sfeer is goed en dat vind ik heel belangrijk.
We hebben veel aandacht voor de bewoners. Dat begint al als mijn dienst begint. De bewoners die dan in de gezamenlijke huiskamer zitten begroet ik persoonlijk. Even een hand op de schouder, het zijn de kleine dingen die het ‘m doen. Zelf word ik er ook blij van als bewoners zeggen dat ze het mooi vinden dat ik er weer ben.”

 

5 juli 2022