Fidesta De Neshoeve in Ridderkerk - realisatie eind 2024


De planning is om in 2024 Fidesta De Neshoeve in Ridderkerk te openen. De karakteristieke boerderij wordt volledig omgebouwd tot een Fidesta huis met 18 eenkamer- en tweekamerappartementen. Bewoners kunnen er in de toekomst genieten van de landelijke omgeving met een prachtig uitzicht op het water.

Maurice en Mariska van Zielst worden het ondernemersechtpaar dat Fidesta De Neshoeve gaan runnen.
 

Beschikbare appartementen

Appartementen voor wonen met zorg
Binnenkort beschikbaar

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures. Een open sollicitatie is altijd welkom bij het Fidesta huis naar je keuze. 

Veelgestelde vragen

Een Fidesta huis is voor u geschikt als u zich in uw huis alleen niet meer prettig en veilig voelt. U heeft behoefte aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn. Dat kan omdat u lichamelijk minder wordt en/of geestelijk achteruit gaat (bijvoorbeeld vanwege dementie). Of u voelt zich alleen en het lukt u niet meer om goed de dag door te komen. Ook voor uw partner of mantelzorgers kan dit te zwaar worden. Al met al gaat het thuis niet meer, of u wilt dit voor zijn en tijdig verhuizen. Wonen in een Fidesta huis is dan een uitkomst. Het is een woonvorm tussen thuis en het verpleeghuis in. Ook als echtparen bent u welkom als één van u zorg nodig heeft. 
Een vertrouwd thuis, dat is wonen in een Fidesta huis. U woont er zelfstandig in uw eigen appartement, met vrijheid en regie over uw eigen leven. En dat in een kleinschalige, beschutte en vertrouwde woonomgeving, dichtbij de mensen die belangrijk voor u zijn. Dat betekent dat u zelf bepaalt hoe uw dag eruitziet, waarbij we rekening houden met de medebewoners en zorgmedewerkers. We wonen en leven met elkaar onder één dak. U krijgt daarbij de lichte tot matige zorg die u nodig heeft, zo nodig met domotica en aanpassingen. De bevlogen zorgondernemers zijn het gezicht van hun Fidesta huis en ze werken zelf ook mee.

De beschutte woonomgeving, de warmte, de persoonlijke aandacht, de huiselijke en gemoedelijke sfeer en de gezelligheid zorgen ervoor dat u zich thuis en welkom voelt. Maar nog belangrijker, we bieden veiligheid. U bent bij ons nooit alleen, er is altijd iemand nabij (24 uurs toezicht). Dit geeft u rust en een veilig gevoel, ook voor uw naasten.

En u kunt bij Fidesta ook met uw partner, broer, zus, vriend, vriendin bij ons komen wonen, mits één van u zorg behoeft. 

Door dit alles is wonen in een Fidesta huis veel meer dan het huren van een appartement en het afnemen van zorg en dienstverlening. De warmte, de persoonlijke aandacht, de huiselijke en gemoedelijke sfeer en de gezelligheid zorgen ervoor dat u zich thuis en welkom voelt. 

Bewoners zijn in een Fidesta huis onderdeel van het dagelijks leven, u hoort erbij; wie dat wil kan bijvoorbeeld helpen met boodschappen doen, koken of de tuin mooi maken. We stimuleren u om actief te blijven en bijvoorbeeld zelf lichte huishoudelijke klusjes te doen of met uw hobby bezig te zijn. 

De gezamenlijke huiskamer is een fijne plek om anderen te ontmoeten en gezellig samen te komen voor een praatje, koffiedrinken, gezond en vers eten en samen activiteiten te doen. Dat geeft structuur aan de dag. Bewoners beslissen zelf of ze hier bij willen zijn: niks moet, alles mag.

Een Fidesta huis ademt persoonlijk contact. Dat zie en voel je in alles wat er gebeurt: er is tijd en aandacht voor elkaar, even een arm om de schouder en lekker naar buiten en de wind door de haren. Samen met een hecht team van de zorgondernemers en medewerkers – die bewust hebben gekozen voor kleinschaligheid – en vrijwilligers zijn ze nauw betrokken bij iedereen. Het team zien de bewoners vaak en kennen hen goed, met ieder hun eigen gewoontes en wensen. Ze zien vaak snel wat u nodig heeft of als er iets niet goed gaat.

De lijnen zijn kort, wat flexibiliteit en heldere communicatie geeft. We kunnen als het nodig is snel overleggen met bijvoorbeeld de huisarts of de naasten. Natuurlijk gaat dit altijd in overleg met u.
 

Jazeker. U bent van harte welkom voor een rondleiding in een Fidesta huis. Zo kunt u proeven of wonen in een Fidesta huis iets voor u is. De zorgondernemer vertelt u graag meer. Neemt u gerust contact op met de zorgondernemer om een afspraak te maken.

Nee, wij zijn geen verpleeghuis. Een verpleeghuis is voor mensen die intensieve complexe zorg nodig hebben (24 uurs zorg). Bewoners in een Fidesta huis wonen zelfstandig in hun eigen appartementen en krijgen lichte tot matige zorg. Een Fidesta huis is een woonvorm tussen thuis en het verpleeghuis in. Er is wel altijd iemand nabij (24 uurs toezicht). 
 
Bij een Fidesta huis zijn de kosten van wonen en zorg gescheiden. Dit wordt extramurale zorg of scheiden wonen en zorg genoemd. De zorg wordt vergoed door de overheid middels een Persoonsgebonden Budget (PGB). Deze zorggelden worden rechtstreeks aan de zorgondernemer betaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor alle zorgvergoedingen heeft u een indicatie nodig.

Als u in een Fidesta huis komt wonen betaalt u zelf maandelijks aan de zorgondernemers:
  • Huur van het eigen appartement, huurservicekosten en nutsvoorzieningen (gas, water, licht);
  • Dienstverleningskosten (kosten voor dienstverlening, zoals eten en drinken, schoonmaak algemene ruimtes en de persoonlijke was van de bewoner);
  • Een eigen bijdrage aan het CAK. Dit is altijd een "lage'' eigen bijdrage omdat u in een Fidesta huis zelf betaalt voor de huur en de servicekosten (een verpleeghuis is een instelling en daar betaalt u namelijk een 'hoge' eigen bijdrage). De daadwerkelijk hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie (het inkomen, het vermogen, de indicatie en de samenstelling van het huishouden). Met behulp van de rekenhulp CAK kunt u berekenen wat uw eigen bijdrage is. In de rekenhulp CAK, geeft u aan op de vraag: Welke zorg of ondersteuning:  Persoongebonden Budget voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of PGB voor verpleging en verzorging (ZvW). (u gaat namelijk niet in een instelling wonen). 

Wij kunnen u meer informatie over de kosten geven, toegepast op uw eigen situatie.

Vergoeding
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor de kosten voor zorg, ondersteuning en begeleiding heeft een bewoner een indicatie nodig. Deze wordt uitbetaald middels een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Een PGB is mogelijk in verschillende wetten, die elk hun eigen regels kennen. Dit zijn:
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Ziektekostenverzekeringswet (ZvW)

Aanvragen indicatie en PGB
Als u graag in een Fidesta huis wilt wonen, bespreken wij samen met u - en in veel gevallen met uw naaste - welke zorg u nodig heeft. Op basis daarvan maken wij een inschatting voor welke wet u in aanmerking komt.  De zorgadministratie van Fidesta kan u hier meer over vertellen.

Heeft u al een indicatie op basis van Zorg in Natura(ZIN), dan zal deze worden omgezet naar een PGB. Ook hier ondersteunt de zorgadministratie van Fidesta u graag bij.

Op de website van Zorgwijzer leest u uitgebreide en heldere informatie over een PGB. 

 
Lees alle veelgestelde vragen

Fidesta De Neshoeve (planning 2024)

Voor meer informatie over Fidesta De Neshoeve kunt u voorlopig contact opnemen met het Fidesta Team. 
Ook kunt u zich bij ons ook al vast aanmelden voor de de interesselijst.
Pruimendijk 132
2989 AK Ridderkerk
088 - 666 62 22