Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Zorgkosten

De zorgkosten kunnen over het algemeen worden betaald uit het Persoons Gebonden Budget (PGB). Het betreffende bedrag wordt rechtstreeks aan de zorgverstrekker uitgekeerd. Een PGB is voor iedereen met een structurele, zwaardere zorgbehoefte aan te vragen, mits er een CIZ indicatie verstrekt is. Voor zowel een PGB- als voor een CIZ-aanvraag kan de franchisenemer Fidesta u ter zijde staan. Kosten voor huis - en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering. Zie voor meer informatie CIZ en Sociale Verzekeringsbank.

Wanneer u meer zorg wenst dan waar u op grond van de toegekende zorgindicatie recht op heeft, dan is het mogelijk deze zorg tegen extra betaling in te kopen (cafetariamodel).