Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Zorg

Op een Fidesta locatie biedt de franchisenemer de zorg op maat. Deze ondersteuning varieert van zorg aan huis (thuiszorg) tot het aanbieden van permanente woonruimte met zorg. Gemaksdiensten, huishoudelijke hulp, verzorging of verpleging op maat: het is allemaal mogelijk. U kiest eenvoudigweg voor de zorg en hulp waar u behoefte aan heeft en legt dit vast in een zorgovereenkomst met de zorgaanbieder, de franchisenemer.

Binnen een Fidesta locatie zijn deskundige, gediplomeerde medewerkers aanwezig. Medewerkers willen samen met de bewoners verblijven in een huiselijke en ongedwongen sfeer. Samen met de bewoners (en eventueel familie leden) worden afspraken gemaakt over de te verlenen zorg en gewoonten van de bewoner. Dit betekent dat er geen vaste dagritmes vanuit de organisatie zijn. Wij willen dat iedere bewoner, binnen zijn/haar mogelijkheden in zijn/haar eigen tempo, met behoud van eigen regie, de dag invult.

Op een Fidesta locatie wordt 24-uur toezicht geboden. Dit houdt in, dat er ook gedurende de nacht, indien nodig zorgpersoneel wordt ingezet. Dit kan in de vorm van een slaapwacht, iemand die gedurende de nacht oproepbaar is, of in de vorm van een nachtwacht. 

Fidesta biedt echter geen verpleeghuiszorg, maar extramurale thuiszorg. Dit kan betekenen dat indien de cliënt zwaardere zorg behoeft en de verantwoorde zorg niet meer op de Fidesta locatie kan worden geboden en de veiligheid van de cliënt -of de medebewoners of het personeel- niet meer kan worden geborgd, er samen met de huisarts, familie en client zal worden besloten waar cliënt beter kan worden verzorgd.  

Er is een ruimte voor wassen en strijken, waar wij voor u de was kunnen doen, en er is een ruimte voor het personeel voor de noodzakelijke administratieve taken. Zo mogelijk is een logeerkamer ook onderdeel van een Fidesta locatie.