Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Interesse of meer weten?

Heeft u interesse voor wonen met zorg, tijdelijk verblijf met zorg of dagbesteding in één van de Fidesta huizen? Meer informatie vindt u op de websites van de huizen.Daar vindt u ook de contactgegevens voor meer informatie en/of een rondleiding.


Onafhankelijke cliëntondersteuner
Alle mensen met een Wlz-indicatie kunnen gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dat geldt ook voor (potentiële) bewoners van de Fidesta huizen met een Wlz-indicatie. Het is een extra service die vanuit de overheid wordt aangeboden om mensen wegwijs te maken in de soms complexe zorgprocessen.
Hier leest u meer over de onafhankelijke ciiëntondersteuner.