Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Woonkosten

De woonkosten bestaan uit huur, service – en schoonmaakkosten en bijdragen voor onder andere de maaltijden en het wassen van kleding. Bewoners zijn vrij in inrichting en aankleding van het appartement. De meeste bewoner nemen vertrouwde meubels mee en vaak verzorgt familie het verfwerk en de stoffering. Deze kosten worden betaald uit AOW, pensioen of eigen vermogen. Ook kosten voor kappersbezoek, openbaar vervoer of andere persoonlijke activiteiten betalen de bewoners uit eigen middelen. De huur van het zorgappartement kan per locatie verschillen afhankelijk van de grootte en ligging. Voor een aantal appartementen kunt u wellicht huursubsidie krijgen. Voor meer informatie zie Belastingdienst woontoeslag huur.