Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Kosten

Bij een Fidesta huis zijn de kosten van wonen en zorg gescheiden. Dat betekent dat u uw eigen appartement huurt met de daarbij horende woonkosten. Daarnaast betaalt u voor de zorgkosten. 

Kosten
Als u in een Fidesta huis komt wonen betaalt u maandelijks voor de volgende kosten:

  • Huur van uw eigen appartement, huurservicekosten en nutsvoorzieningen (gas, water, licht);
  • Dienstverleningskosten (kosten voor dienstverlening, eten en drinken);
  • Eigen bijdrage voor zorg, ondersteuning en begeleiding (afhankelijk van uw eigen situatie).
De zorgondernemer kan u hier meer informatie over geven.

U bent vrij uw appartement in te richten en aan te kleden zoals u wilt. U kunt uw vertrouwde meubels meenemen en vaak verzorgt familie het verfwerk en de stoffering. Deze kosten betaalt u uit uw AOW, pensioen of eigen vermogen. Ook kosten voor kappersbezoek, openbaar vervoer of andere persoonlijke activiteiten betaalt u zelf.

Mogelijk komt u in aanmerking voor huurtoeslag. De zorgondernemer van het Fidesta huis kan u hier meer over vertellen. Voor meer informatie zie Belastingdienst woontoeslag huur.
 
Vergoeding |
Om de zorg en ondersteuning vergoed te krijgen heeft u een zorgindicatie nodig. Het CIZ, een onafhankelijk instantie, beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. De zorgondernemer kan u helpen een indicatie aan te vragen.

Met een zorgindicatie ontvangt u een Persoons Gebonden Budget (PGB), waaruit de zorg en ondersteuning (deels) wordt betaald. Het PGB is - afhankelijk van het type zorg en ondersteuning dat u nodig heeft - onderdeel van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ziektekostenverzekering (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) of u betaalt de zorg en ondersteuning uit eigen middelen.

U betaalt meestal een eigen bijdrage voor de zorg. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De eigen bijdrage wordt berekend op basis van uw inkomen en vermogen, de hoogte van uw pensioen, of u een eigen huis heeft en of u alleen woont of met uw partner. 

Kosten voor huis - en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering. Zie voor meer informatie CIZ en Sociale Verzekeringsbank.

Wanneer u meer zorg wenst dan waar u op grond van de toegekende zorgindicatie recht op heeft, dan is het mogelijk deze zorg tegen extra betaling in te kopen.

Aanvragen indicatie en PGB
Als u graag in een Fidesta huis wilt wonen, bespreekt de zorgondernemer samen met u – en in veel gevallen met uw naaste – welke zorg u nodig heeft. Op basis daarvan maakt de zorgondernemer een inschatting voor welke wet u in aanmerking komt. Het hoofdkantoor van Fidesta helpt u – in nauwe samenwerking met de zorgondernemer – bij het aanvragen van een indicatie en een PGB.  

Dagbesteding
De kosten hangen af van uw persoonlijke situatie. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden voor een vergoeding.