Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Wonen met zorg

Echt persoonlijk, dat is wat een Fidesta huis kenmerkt. Dat zie en voel je in alles wat er gebeurt: er is tijd en aandacht voor elkaar, even een arm om de schouder, samen boodschappen en activiteiten doen, vers koken en lekker naar buiten en de wind door de haren. Door het intensieve contact zien medewerkers wat bewoners nodig hebben. De lijnen zijn kort, wat flexibiliteit en heldere communicatie geeft..

Bijzonder aan een Fidesta huis is dat deze wordt gerund door één of twee zorgondernemers, die zelf ook meewerken. Ze kennen de bewoners daardoor goed. Ze doen er - samen met het zorgteam, stagiaires en vrijwilligers - alles aan om het hen naar de zin te maken. Ze zorgen samen met de naasten voor warmte en gezelligheid in een Fidesta huis. De lijnen zijn kort, waardoor snel beslissingen kunnen worden genomen.

Een Fidesta huis is gevestigd op een centrale locatie in een dorp of stadswijk.

Gemaksdiensten, huishoudelijke hulp, verzorging of verpleging op maat: het is allemaal mogelijk. U kiest eenvoudigweg voor de zorg en hulp waar u behoefte aan heeft en legt dit vast in een zorgovereenkomst met de zorgondernemer.

Wonen 
Een Fidesta huis is kleinschalig: er zijn 8 tot 16 appartementen/woningen. U woont in een Fidesta huis volgens het principe scheiden wonen en zorg. Dit betekent dat u zelfstandig een woning huurt in een Fidesta huis en dat de zorg wordt betaald via een Persoons Gebonden Budget (PGB).

De appartementen/woningen zijn ruim van opzet en zijn over het algemeen ook geschikt voor bewoning door een echtpaar. De inrichting bepaalt u zelf.
Er is een gezellige gezamenlijke huiskamer waar u welkom bent, waar activiteiten zijn en waar u bijvoorbeeld met elkaar kunt koffie drinken en eten.

U heeft in de meeste gevallen een eigen gas-, water- en elektra-aansluiting. Hiervoor betaalt u zelf de (gemeentelijke) lasten. In een aantal Fidesta huizen is een collectieve nutsaansluiting aanwezig, waarvan de kosten worden verdeeld. De huurprijzen van de appartementen liggen over het algemeen onder de maximale huurtoeslaggrens; indien uw inkomen niet toereikend is, kunt u woontoeslag aanvragen.

De zorg 
U krijgt hulp bij de lichte tot matige zorg die u nodig heeft. Er is dag en nacht iemand aanwezig (24 uurs toezicht). 
Fidesta is geen verpleeghuis. Het kan voorkomen dat een bewoner niet in een Fidesta huis kan blijven wonen. Dat kan verschillende redenen hebben: de zorg is te zwaar of te complex, er is geen verantwoorde zorg (meer) mogelijk en/of de veiligheid van de bewoner, medebewoners en/of het personeel is niet langer geborgd. In dat geval is iemand beter op z'n plek in een verpleeghuis. We gaan hierover altijd tijdig in besprek met u, uw naaste en uw huisarts. 

Soms komt het voor dat uw zorgondernemer en uw huisarts het in uw eigen belang noodzakelijk vinden dat u een bepaalde vorm van zorg krijgt, maar waarmee u en/of uw vertegenwoordiger niet instemt. In dat geval is er sprake van ‘onvrijwillige zorg’. Lees hier meer. 

Interesse of meer weten? 
Heeft u interesse om voor wonen met zorg, tijdelijk verblijf met zorg of dagbesteding in één van de Fidesta huizen? Meer informatie vindt u op de websites van de huizen. Daar vindt u ook de contactgegevens.