Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Wonen met Zorg

 

Fidesta werkt met het principe scheiden wonen en zorg. Dit betekent dat u zelfstandig een woning huurt in een kleinschalige woonvoorziening en dat de zorg wordt betaald middels een Persoons Gebonden Budget (PGB). Een Fidesta locatie is gevestigd op een centrale locatie in uw dorp of wijk. Er wordt gewerkt vanuit kleinschaligheid. Dit betekent dat er minimaal 8 en maximaal 16 appartementen/woningen zijn. De appartementen/woningen zijn ruim van opzet en zijn over het algemeen ook geschikt voor bewoning door een echtpaar. De inrichting bepaalt u zelf. Op elke locatie is een gezamenlijke huiskamer gesitueerd waar de maaltijden kunnen worden gebruikt en waar dagelijkse activiteiten plaats vinden voor de bewoners. Fidesta is daarentegen géén verpleeghuis. Fidesta biedt extramurale thuiszorg. Indien u meer zorg behoeft, maar deze kan u niet meer op een verantwoorde manier worden geboden, omdat de zorg te complex is geworden, zal in gezamenlijkheid met u, uw huisarts en familie worden besloten waar u beter verzorgd kan worden. Criterium is altijd dat we de veiligheid van u -of uw medebewoners- of de medewerkers moeten kunnen borgen. 

U heeft in de meeste gevallen een eigen gas-, water- en elektra-aansluiting. Hiervoor betaalt u zelf de (gemeentelijke) lasten. In een aantal Fidesta locaties is een collectieve nutsaansluiting aanwezig, waarvan de kosten worden verdeeld. De huurprijzen van de appartementen liggen over het algemeen onder de maximale huurtoeslaggrens; indien uw inkomen niet toereikend is, kunt u woontoeslag aanvragen.