Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Tijdelijk verblijf met zorg

Het is mogelijk om enkele dagen tot een paar weken in een Fidesta huis te verblijven, Bijvoorbeeld om uw partner/mantelzorger even te ontlasten.
U verblijft in een ingericht appartement, en krijgt de lichte tot matige zorg die u nodig heeft. Ook kunt u meedoen aan de activiteiten in het Fidesta huis.

Mogelijk komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz) in aanmerking voor een (gedeeltijdelijke vergoeding.

Interesse of meer weten? 
Heeft u interesse om voor tijdelijk verblijf met zorg, wonen met zorg of dagbesteding in één van de Fidesta huizen? Meer informatie vindt u op de websites van de huizen. Daar vindt u ook de contactgegevens.