Dit maakt een Fidesta huis bijzonder

Er zijn Friesland veel verschillende woonvormen voor ouderen. Wat maakt een Fidesta huis bijzonder en anders. We zetten het hier voor je op een rij.  
  • Een Fidesta huis is een woonvorm tussen thuis en het verpleeghuis in. Er wonen mensen bij wie het thuis niet meer gaat, maar ze zijn te goed voor een vepleeghuis. Ze krijgen de lichte tot matige zorg die ze nodig hebben. 
  • Bewoners krijgen allemaal lichte tot matige zorg en zijn niet zwaar zorgbehoeftig. Dit is prettig voor het onderlinge contact en voor de sfeer, 
  • Bij de meeste kleinschalige woonvormen wonen alleen mensen met dementie. In een Fidesta huis is er een mix van bewoners die lichamelijk minder worden en/of geestelijk achteruitgaan (bijvoorbeeld vanwege dementie). 
  • Bewoners zijn bij ons niet alleen, er is altijd iemand nabij (24 uurs toezicht). Met één druk op de knop is er snel contact of iemand bij hen. We merken dat dit de bewoners - en ook hun naasten - goed doet, het geeft rust en een veilig gevoel. In een (kleinschalig) verpleeghuis is de zorg zwaarder en daarom is daar 24 uurs zorg. 

Onze vacatures

Stageplekken verzorgende & helpende zorg en welzijn

Stagelopen in een gezellig, toegankelijk en vertrouwd (t)huis
Fidesta Stienzerhiem Stiens

Helpende plus

In een gelijkwaardig team onze bewoners lichtpuntjes laten beleven!
Fidesta Skoatterhuys Heerenveen

Huiskamermedewerker

Samen zorgen voor een lekkere en gezellige maaltijd
Fidesta Skoatterhuys Heerenveen

Medewerker slaapdienst

Hulp en veiligheid bieden in de nacht
Fidesta Noarderthús Workum

Verzorgende IG

Laagdrempelig samenwerken om de beste kwaliteit van zorg te geven
Fidesta Offingaburg Hallum

Word vrijwilliger bij ons!

Fidesta Noarderthús Workum