Dit maakt een Fidesta huis bijzonder

Er zijn Friesland veel verschillende woonvormen voor ouderen. Wat maakt een Fidesta huis bijzonder en anders. We zetten het hier voor je op een rij.  
  • Een Fidesta huis is een woonvorm tussen thuis en het verpleeghuis in. Er wonen mensen bij wie het thuis niet meer gaat, maar ze zijn te goed voor een vepleeghuis. Ze krijgen de lichte tot matige zorg die ze nodig hebben. 
  • Bewoners krijgen allemaal lichte tot matige zorg en zijn niet zwaar zorgbehoeftig. Dit is prettig voor het onderlinge contact en voor de sfeer, 
  • Bij de meeste kleinschalige woonvormen wonen alleen mensen met dementie. In een Fidesta huis is er een mix van bewoners die lichamelijk minder worden en/of geestelijk achteruitgaan (bijvoorbeeld vanwege dementie). 
  • Bewoners zijn bij ons niet alleen, er is altijd iemand nabij (24 uurs toezicht). Met één druk op de knop is er snel contact of iemand bij hen. We merken dat dit de bewoners - en ook hun naasten - goed doet, het geeft rust en een veilig gevoel. In een (kleinschalig) verpleeghuis is de zorg zwaarder en daarom is daar 24 uurs zorg. 

Onze vacatures

Huishoudelijk medewerker

Werken in een gezellig, toegankelijk en vertrouwd (t)huis!
Fidesta Vliethuus Leeuwarden

Verzorgende IG

Initiatief nemen in een kleinschalig en informeel team
Fidesta Vliethuus Leeuwarden

Helpende Plus

Samenwerken in een veilig en fijn team
Fidesta Vliethuus Leeuwarden

Stageplekken verzorgende & helpende zorg en welzijn

Stagelopen in een gezellig, toegankelijk en vertrouwd (t)huis
Fidesta Stienzerhiem Stiens

Verzorgende IG | Invalkracht

Wij verwelkomen je graag in ons topteam!
Fidesta Noarderthús Workum

Verzorgende IG

Samen met je collega's de beste kwaliteit van zorg geven!
Fidesta Offingaburg Hallum

Huiskamer kok

Samen zorgen voor een lekkere en gezellige maaltijd
Fidesta Skoatterhuys Heerenveen

Word vrijwilliger bij ons!

Fidesta Noarderthús Workum