Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Wat is franchising?

Franchising is een hechte vorm van samenwerking tussen twee partners, waarbij een efficiënte taakverdeling en uniforme uitstraling naar de markt de basis is. Fidesta zorg franchise betreft een zogenaamde “harde” franchise formule. De franchisegever Fidesta is door ervaring, kennis en ontwikkelde specialismen in staat de franchisenemers adequaat te ondersteunen bij de oprichting en uitoefening van de eigen zorgonderneming. De franchisenemer is de optimaal intrinsiek gemotiveerde (zelfstandige) ondernemer die met de permanente professionele ondersteuning van de franchisegever zich kan richten op de zorg en daardoor kwalitatief betere resultaten behaalt. Fidesta is ervan overtuigd in een kleinere professionele setting de dienstverlening richting franchisenemers efficiënter en beter op maat aan kan worden geboden. 

Wat houdt de franchiseformule van Fidesta in:

  • Iedere locatie heeft een eigen zorgondernemer, die verstand heeft van zorg en welzijnstaken; 
  • De verantwoordelijkheid voor zorg, personeel en wonen ligt bij de franchisenemer (zorgondernemer);
  • Fidesta faciliteert de zorgondernemer o.a. met: PGB aanvragen, financiën, kwaliteitsborging, personeelsmanagement, locatieontwikkeling en overige ondersteuning  (Zie ondersteuning franchisenemer);
  • De franchisenemer kan zich daardoor volledig richten op  het verlenen van zorg en welzijn voor haar bewoners;
  • De kosten voor huisvesting, personeel en zorg ook onder verantwoording valt van de franchisenemer. 

Essentieel in franchise is de permanente betrokkenheid van de franchisegever bij de bedrijfsvoering van de franchisenemer. De begeleiding heeft betrekking op:

  1. het realiseren van de toegezegde kwaliteit van dienstverlening aan de cliënt;
  2. de juiste toepassing van de formule;
  3. de goede samenwerking met overige zorgaanbieders en ketenpartners;
  4. het realiseren van voldoende rendement voor de franchisenemer.

De zorg- en dienstverlening van Fidesta wil zich op het gebied van betaalbare kwaliteit positief onderscheiden. De franchisegever heeft de kaders bepaald waarbinnen franchisenemers hun dienstverlening aanbieden en deze zijn in het franchisehandboek Fidesta opgenomen. 

De franchisegever heeft een regiefunctie in het monitoren van de kwaliteit van zorg en zal de franchisenemers continue begeleiden bij het opname- en ontslagbeleid en het verlenen van verantwoorde zorg in de tussenliggende periode.

Wilt u meer weten over de franchiseformule, kunt u contact met Kathy Terenstra opnemen op 06 86650990 of mailen naar kterenstra@fidestazorg.nl