Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Profiel Franchisenemer

Wij zoeken zorgondernemers (franchisenemers) waar we op basis van wederzijds vertrouwen en respect mee kunnen samenwerken. Deze ondernemers faciliteren wij in het realiseren van hun droom, ambitie om een eigen kleinschalige woonzorglocatie (8 tot 16 appartementen) te realiseren. Voor Fidesta is het zich kunnen of willen conformeren aan de formule een voorwaarde voor de samenwerking met de franchisenemers. We werken alleen samen met ondernemers die zich willen verbinden aan de Fidesta franchiseformule middels ondertekening van de voorovereenkomst en vervolgens de franchiseovereenkomst. Wij vinden het van belang dat een franchisenemer de Fidesta locatie kan inrichten naar eigen smaak, kleur en geur. Diversiteit zien we als toegevoegde waarde. De franchisenemer is op zijn eigen zorglocatie de gastheer/gastvrouw, zorgaanbieder, zorgverlener en huisbaas tegelijk. De franchisenemer is zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en exploitatie, maar Fidesta zal als franchisegever daarin ondersteunen en faciliteren. Het privéleven van de ondernemer speelt zich tussen en nabij de bewoners af en ook de lokale gemeenschap is nabij en wordt mee samengewerkt.

Het bieden van zorg en service door de franchisenemers zijn onderdeel van het wonen op een Fidesta locatie. In een Fidesta locatie heeft men privacy en een eigen appartement én er is voortdurend iemand in de omgeving waar men een beroep op kan doen. Daarnaast wordt er gezamenlijk gewoond. Zo kan men samen koken, de maaltijden gebruiken en wat voor elkaar betekenen.                                                  

De franchisenemer van een Fidesta locatie beschikt in beginsel over de volgende eigenschappen:

 • heeft zorgachtergrond;
 • is intrinsiek gemotiveerd;
 • onderschrijft de formule/visie van Fidesta en is bereid te wonen in of dichtbij het zorgbedrijf;
 • heeft voldoende financiële middelen;
 • verzorgde, nette uitstraling en affiniteit met (zorg)ondernemerschap;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • wil dingen voor en door mensen gedaan krijgen;
 • werkt aan succes op lange termijn;
 • heeft empathisch vermogen (kan zich verplaatsen in anderen);
 • heeft ervaring als ondernemer, als leidinggevende en/of in de zorg; 
 • goede mix van zorgdrijfveren en commerciële/bedrijfsmatige drijfveren;
 • is zelfstandig, betrouwbaar en accuraat;
 • bereid tot samenwerken, staat open voor coaching / begeleiding.

De ondersteuning die Fidesta als franchisegever aan de franchisenemer biedt, staat beschreven in het franchisehandboek. Deze bevat een beschrijving van de Fidesta franchiseformule en hoe deze in de dagelijkse praktijk door de franchisenemers geëxploiteerd dient te worden. Het handboek ondersteunt de franchisenemer bij het succesvol exploiteren van de locatie. In het handboek staan richtlijnen, werkinstructies en procedures van processen in de bedrijfsvoering. Het Handboek is een onderdeel van de franchiseovereenkomst. Bij elk onderwerp zit een basispakket aan service en diensten dat je van ons als franchisegever mag verwachten. De inhoud en uitvoering hiervan is niet helemaal vrijblijvend. Daarnaast zijn er optionele diensten waarvan je gebruik kan maken.

Voor de herkenbaarheid zal de franchisenemer een aantal richtlijnen krijgen opgelegd en beperkingen t.a.v. promotieactiviteiten in het eigen bedrijf en de eigen omgeving. Een sterk merk, het gezamenlijke imago en een eenduidig beeld naar buiten is van belang voor de franchise formule. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt gedeeld met alle partijen en is een belangrijk criterium bij de toelating van franchisenemers, het aanstellen van medewerkers en het inhuren van bedrijven.