Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Over Fidesta

Fidesta is een franchiseformule in de zorg voor kleinschalige woonzorgvoorzieningen gerund door zelfstandige zorgondernemers, de franchisenemers. Deze franchiseformule is gelieerd aan de Idesta zorggroep (zie www.idesta.nl). Er wordt zorg geboden aan hulpbehoefenden zoals ouderen of mensen met een beperking die behoefte hebben aan zorg, aandacht, veiligheid en welzijn. Fidesta franchise investeert in zorg en leefbaarheid en wil ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar beperkt aanwezig zijn. Doelgroep op een Fidesta locatie is de oudere, mensen met een beperking(geestelijk of lichamelijk), Er kan ook sprake zijn van een psychosociale aandoening. Fidesta franchisenemers richten zich vooral op cliënten die beschut willen wonen met begeleiding en verzorging. Hiermee wordt een alternatief geboden voor de cliënten die niet langer in aanmerking komen voor een intramurale zorginstelling. Een Fidesta locatie is voor cliënten die behoefte hebben aan veiligheid en geborgenheid. Uiteraard indien de cliënt past binnen de groep. Fidesta is géén verpleeghuis. Fidesta biedt extramurale thuiszorg. Indien de cliënt zwaardere zorg behoeft en de verantwoorde zorg kan niet meer op de Fidesta locatie worden geboden en de veiligheid van de cliënt -of de medebewoners- niet meer kan worden geborgd, zal in gezamenlijkheid met de huisarts, familie en cliënt worden besloten waar cliënt beter verzorgt kan worden.