Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Over Fidesta

Fidesta is een franchiseformule in de zorg voor kleinschalige woonzorgvoorzieningen gerund door zelfstandige zorgondernemers, de franchisenemers.