Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Over Fidesta

Fidesta is een franchiseformule in de zorg voor kleinschalige woonzorgvoorzieningen gerund door zelfstandige zorgondernemers, de franchisenemers. Deze franchiseformule is gelieerd aan de Idesta zorggroep (zie www.idesta.nl). Er wordt zorg geboden aan hulpbehoefenden zoals ouderen of mensen met een beperking (geestelijk of lichamelijk) die behoefte hebben aan zorg, aandacht, veiligheid en welzijn. Fidesta franchise investeert in zorg en leefbaarheid en wil ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar beperkt aanwezig zijn. Doelgroep op een Fidesta locatie is de oudere of mensen met een beperking, woonachtig in Friesland, met een chronische aandoening in de vorm van een lichte tot matige lichamelijke beperking. Er kan ook sprake zijn van een psychosociale aandoening. Fidesta franchisenemers richten zich vooral op cliënten die beschut willen wonen met begeleiding en verzorging. Hiermee wordt een alternatief geboden voor de cliënten die niet langer in aanmerking komen voor een intramurale zorginstelling, een verpleeghuis. En een Fidesta locatie is voor cliënten die behoefte hebben aan veiligheid en geborgenheid. De verpleeghuizen concentreren zich op het aanbieden van verpleging en/of zwaardere complexe zorg, terwijl Fidesta cliënten, die wel (of nog geen indicatie hebben en nog geen zorg nodig hebben, maar in potentie wel) een thuis biedt. Uiteraard indien de cliënt past binnen de groep. Fidesta is géén verpleeghuis. Fidesta biedt extramurale thuiszorg. Indien de cliënt zwaardere zorg behoeft en de verantwoorde zorg kan niet meer op de Fidesta locatie worden geboden en de veiligheid van de cliënt -of de medebewoners- niet meer kan worden geborgd, zal in gezamenlijkheid met de huisarts, familie en cliënt worden besloten waar cliënt beter verzorgt kan worden.