Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Opname verpleeghuis voorkomen

De cliënten vinden regie over hun eigen leven belangrijk: ze willen hun eigen keuzes maken en het leven leiden dat bij hen past. Tegelijk zijn ze hulpbehoevend, ze hebben een lichte tot matige zorgvraag en/of hebben een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. 
Het beschut wonen geeft hun de bescherming om zelfstandig en veilig te blijven wonen. Door de dagelijkse structuur en de persoonlijke aandacht blijven ze 
lichamelijk en mentaal zo fit mogelijk. Daar waar nodig worden ze geactiveerd, waardoor ze minder vaak in bed liggen en de kans op doorliggen vermindert. Ook is er veel aandacht voor vers eten, waardoor ondervoeding kan worden voorkomen. Fidesta gelooft er in dat als mensen in een Fidesta huis wonen, daarmee een opname in een verpleeghuis kan worden voorkomen.