Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Ondersteuning Fidesta franchisegever

​Bij de realisatie van een Fidesta locatie krijgt u als franchisenemer volop ondersteuning om de financiering rond te krijgen. Fidesta heeft contacten met financiers en zal dit proces begeleiden. Hiervoor gaat Fidesta samen met de potentiele franchisenemer een Voorovereenkomst aan.

Fidesta:

 • Ondersteunt en faciliteert in het opstellen van de financiële rekenmodellen en het ondernemingsplan;
 • Zal potentiele franchisenemer in contact brengen met financieringspartijen en begeleiden en adviseren bij financieringsaanvraag
 • Zal indien nodig participeren in het zoeken naar geschikte aannemer en het bouwproces begeleiden;
 • Levert intensieve begeleiding bij de opstartfase of de overname fase (bij bestaande locatie).
Zodra de financiering rond is en de Fidesta locatie daadwerkelijk wordt gerealiseerd, gaan franchisenemer met Fidesta een franchiseovereenkomst aan voor een langere periode.
Vervolgens krijgt de franchisenemer de beschikking over het Fidesta franchisehandboek via Fidestanet. Het franchisehandboek bevat een beschrijving van de Fidesta franchise formule en hoe deze in de dagelijkse praktijk door een franchisenemer geëxploiteerd dient te worden. Het handboek zal de franchisenemer ondersteunen bij het succesvol exploiteren van zijn, maar ook onze franchiseformule Fidesta. In het handboek staan richtlijnen, werkinstructies en procedures van processen in de bedrijfsvoering. Het handboek draagt bij aan een gefundeerde en juiste invulling van de Fidesta  franchise formule. Voor de Service en diensten zal maandelijks een franchisefee worden betaald door de franchisenemer. 
Service en diensten die Fidesta als franchisegever biedt zijn o.a.
 • Contacten met Zorgkantoor, Begeleiding bij PGB aanvragen, aanvragen CIZ;
 • Het opstellen van zorgcontracten, zorgbeschrijvingen en zorgplannen;
 • Beschikking over Nedap t.b.v. de zorgregistratie;
 • Uitvoering audits/ toetsingen Zorg, Veiligheid en Welzijn; 
 • Toegang tot de zorg protocollen Vilans;
 • Begeleiding franchisenemers met maandelijks zorgondersteuning; 
 • Managementbegeleiding, advies in coaching en leidinggeven aan medewerkers;
 • Ondersteuning secretariële taken bij opstellen van huurovereenkomsten, servicecontracten;
 • Gebruik zorgleefplan in Nedap (waar mogelijk digitaal en papieren versie);
 • Opleidingsplannen en aanbod modules op E-learning voor medewerkers Fidesta;
 • Ondersteuning bij de exploitatie en bewaken van de werkelijke productie;
 • Begeleiding bij aannemen stagiaires, aanvragen stagevergoedingen;  
 • Marketing begeleiding, logo ontwerp, reclame uitingen, advertentie opmaak;
 • Beheer website betreffende Fidesta locatie.
Deze service en diensten worden op maat en in overleg met de franchisenemer, afhankelijk van zijn/haar kennis en ervaring, ingericht.