Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Alle mensen met een Wlz-indicatie kunnen gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dat geldt ook voor (potentiële) bewoners van de Fidesta huizen met een Wlz-indicatie. Het is een extra service die vanuit de overheid wordt aangeboden om mensen wegwijs te maken in de complexe zorgprocessen.

De onafhankelijke cliëntondersteuner kan (potentiële) bewoners ondersteunen bij het:

  • inregelen van passende zorg.
  • vertalen van de wet- en regelgeving naar de praktijk van iedere dag en hierover informatie en advies geven.
  • aanvragen van hulpmiddelen.
  • aanvragen van een PGB.
  • aanvragen van (her)indicaties bij het CIZ.

Anitha Bredewold is voor (potentiële) bewoners van Fidesta de onafhankelijke cliëntondersteuner. U kunt haar zien als de rechterhand van de (potentiële) bewoner als het gaat om bovenstaande zaken. Het is aan de (potentiële) bewoner of hij/zij het prettig vindt om haar in te schakelen. Mocht er gebruik worden gemaakt van de ondersteuning van mevrouw Bredewold, dan zal zij daar waar nodig nauw samenwerken met Fidesta en de zorgondernemer.
Er zijn voor de (potentiële) bewoner geen kosten aan verbonden.

Contactgegevens: