Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Alle mensen met een Wlz-indicatie kunnen als ze dat willen gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dat geldt ook voor (potentiële) bewoners van de Fidesta huizen met een Wlz-indicatie. Het is een extra service vanuit de overheid om mensen wegwijs te maken in de complexe zorgprocessen en de wet- en regelgeving die hier bij hoort.

Anitha Bredewold is voor (potentiële) bewoners van Fidesta de onafhankelijke cliëntondersteuner. Het is aan u of u het prettig vindt om haar in te schakelen. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Contactgegevens: