Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Idesta Zorggroep neemt Noflik Wenje Oentsjerk over van Patyna

<< Terug 26 februari 2020
Idesta Zorggroep neemt Noflik Wenje Oentsjerk over van Patyna

Woonzorglocatie Noflik Wenje in Oentsjerk wordt per 1 mei 2020 van zorgorganisatie Patyna overgenomen door Idesta Zorggroep, onderdeel van Fidesta Zorg Franchise. Met de overname blijft Noflik Wenje met zijn tien cliënten in principe voor de regio Trynwâlden behouden.

De voornaamste reden voor de overname is dat voor Patyna de kleinschalige setting niet exploitabel is. De zorgondernemers van Fidesta werken zelf mee waardoor zaken anders georganiseerd kunnen worden. “Patyna heeft in Fidesta daarom de ideale overnamekandidaat gevonden. In goede samenwerking wordt nu gekeken hoe de overgang soepel kan gaan verlopen”, aldus Johan Krul, bestuursvoorzitter van Patyna.

Zelfstandige zorgondernemers
In het begin zal Noflik Wenje onder Idesta Zorggroep komen te vallen. Zodra de zelfstandige zorgondernemers die Noflik Wenje gaan runnen bekend zijn, wordt Noflik Wenje één van de Fidesta Huizen. Fidesta ontzorgt en ondersteunt de zorgondernemers, zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen richten op het verlenen van zorg.

Echt persoonlijk, gedreven en passie
Echt persoonlijk is wat verblijven en wonen in een Fidesta huis kenmerkt. De passie en betrokkenheid van de zorgondernemers zijn daarbij volgens Fidesta directeur Rikus Sinnema cruciaal. “Zij geven hun eigen kleur, geur en smaak aan hun Fidesta huis, ze zoeken de verbinding met de omgeving en doen er samen met de zorgmedewerkers en de vrijwilligers alles aan om de kwaliteit van zorg, aandacht, veiligheid en welzijn voor de bewoners te borgen, zodat ze er met plezier kunnen blijven wonen.”

Gevolgen voor en cliënten en personeel
Inmiddels zijn cliënten en familie op de hoogte gebracht. Bij voldoende animo om in het Fidesta-concept mee te gaan is voor de huidige cliënten de continuïteit van zorg gegarandeerd. Ook medewerkers zijn op de hoogte van de overname. Personeel kan naar wens overstappen naar Idesta Zorggroep of bij Patyna blijven werken. Ook de actiegroep ‘Noflik Wenje moat bliuwe’ is op de hoogte gebracht van de overname.
De komende periode volgen individuele gesprekken met cliënten om te kijken wat de financiële gevolgen zijn voor iedere individuele cliënt. Cliënten kunnen vervolgens zelf kiezen of ze in Noflik Wenje willen blijven wonen. Fidesta heeft wel een substantieel aantal cliënten nodig om van start te kunnen gaan.
De overname is een voorgenomen besluit, de OR en LCR van Patyna brengen hier nog advies over uit.

Nieuwsbericht Omrop Fryslân, met interview met Johan Krul, bestuursvoorzitter Patyna.