Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Fidesta Stienzerhiem, voorheen Doarpshiem Stiens

<< Terug 30 januari 2018
Fidesta Stienzerhiem, voorheen Doarpshiem Stiens

Doarpshiem Stiens per 1 februari 2018: Fidesta Stienzerhiem
 
In navolging van de locatie in Workum, nu Fidesta Noarderthús, wordt vanaf 1 februari 2018 het Doarpshiem Stiens geëxploiteerd als franchiselocatie onder de naam Fidesta Stienzerhiem.
 
Zorgondernemer Petra Dol, zelf woonachtig op 5 minuten fietsafstand van het Stienzerhiem, heeft een jarenlange ervaring op het gebied van zorg en welzijn, waaronder het werken in een kleinschalige woonvorm. Voor haar en het team is niet alleen de zorg maar vooral ook het welzijn belangrijk. Daarbij vinden ze het van belang om familie en vrienden van de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken en activiteiten.

Wonen in het Stienzerhiem betekent persoonlijke aandacht & deskundige zorg dichtbij.
Fidesta Stienzerhiem: een betrouwbaar en veilig adres aan de Pyter Jurjenstrjitte in Stiens