Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Fidesta in huis-aan-huiskrant RondOm Vandaag

<< Terug 23 november 2020
Fidesta in huis-aan-huiskrant RondOm Vandaag

Fidesta staat deze week met een advertentie en een artikel in de huis-aan-huiskrant RondOm Vandaag. Een mooie manier om Fidesta meer naamsbekendheid te geven! We laten aan een groot publiek zien dat ouderen en mensen met een verstandelijke beperking met een lichte tot matige zorgvraag zelfstandig in hun eigen appartement kunnen wonen in een Fidesta huis, met eigen regie, maar wel in een beschutte woonomgeving met 24-uurs toezicht.

De krant staat deze keer grotendeels in het teken van zorg. RondOm Vandaag heeft een oplage van 123.000 exemplaren, wordt huis-aan-huis verspreid en kent in Friesland vijf edities (Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Sneek en Stellingwerven). We staan in alle edities.  De krant staat ook online op hun online platform.  

De advertentie en het artikel zijn hier te bekijken.