Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Missie/Visie

Visie Fidesta
Fidesta gelooft in het bieden van respectvolle zorg, aandacht, veiligheid en welzijn aan hulpbehoevende mensen die eigen regie willen behouden in hun leven, maar daarbij hulp en structuur nodig hebben.
 
Missie Fidesta
Fidesta biedt kleinschalig wonen met extramurale zorg en service aan cliënten op basis van scheiden wonen en zorg. De cliënt voert eigen regie in een beschermde omgeving.  Fidesta levert 7 x 24 uur per week toezicht.
 
Fidesta criterium
De cliënt kan wonen of tijdelijk verblijven op een Fidesta locatie indien er verantwoorde zorg geleverd kan worden en/of de veiligheid van de cliënt en of medebewoners is geborgd.