Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Missie/Visie

Visie Fidesta
Fidesta gelooft in met respect zorg, aandacht en veiligheid bieden aan hulpbehoevende mensen die eigen regie willen behouden in hun leven, maar daarbij hulp en structuur nodig hebben.
 
Missie Fidesta
Fidesta, biedt kleinschalig wonen met extramurale zorg en service -en dienstverlening aan cliënten op basis van scheiden wonen en zorg. De cliënt voert eigen regie in een beschermde omgeving.  Fidesta levert 24 uur toezicht.
 
Fidesta criterium
is dat cliënt op Fidesta locatie kan wonen/tijdelijk verblijven indien er verantwoorde zorg geleverd kan worden en/of de veiligheid van de cliënt en of medebewoners is geborgd.


Fidesta franchise (maar ook Idesta zorggroep) gelooft erin dat de behoefte om kleinschalig, dicht bij huis, met het authentieke karakter van een Fidesta locatie en de persoonlijke benadering van de franchisenemers voor die hulpbehoevende die graag in de eigen omgeving wil blijven wonen in de toekomst alleen maar meer gaat worden. Ook komt er meer ruimte voor ondernemerschap in de zorg. Het dorpsgevoel en verbondenheid staan hierbij hoog in het vaandel. 

Fidesta wil graag in de kleine dorpen en stadskernen zitten, zodat ouderen en andere hulpbehoevende in hun eigen omgeving kunnen blijven. In de Franchiseformule kan dit. Fidesta Franchise is gelieerd aan de Idesta Zorggroep die met haar huidige locaties ervaring heeft in kleinschalige woonzorgvormen. 
 
Het unieke aan wonen op een Fidesta locatie is dat ouderen en andere hulpbehoevende hier zelfstandig kunnen wonen, maar er altijd professionele zorg bij de hand is. De bewoners (ook echtparen waarvan één zorg behoeft) wonen in hun eigen ruime appartement en kunnen meedoen aan de vele dagactiviteiten die worden georganiseerd; samen koffie drinken, de warme maaltijd nuttigen, spelletjes doen, bewegen, knutselen, winkelen etc. Fidesta is ervan overtuigd dat door het ontvangen van goede zorg door betrokken zorgondernemers in een kleinschalige setting, de oudere langer zelfstandig kan blijven wonen en het verhuizen naar een verpleeghuis kan worden uitgesteld. Tevens wordt in preventieve zin hiermee een aanzienlijk probleem bij alleenstaande ouderen voorkomen zoals decubitus en ondervoeding.