Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Locaties

Verwachting realisatie
  • Fidesta Drachten - verwachting realisatie voorjaar 2020
  • Fidesta Steenwijk - verwachting realisatie in 2020
  • Fidesta Ridderkerk - verwachting realisatie in 2020
  • Fidesta omgeving Damwoude - verwachting realisatie in 2020
  • Fidesta omgeving Amersfoort/ Nijkerk - verwachting realisatie in 2020
  • Fidesta omgeving Grootegast - verwachting realisatie 2020
  • Fidesta omgeving Leeuwarden, 2e locatie - verwachting realisatie in 2020
  • Fidesta Oosterwolde - verwachting 2021

Fidesta franchise wil in de toekomst zowel bestaande seniorencomplexen als nieuw te bouwen complexen realiseren en zoekt hierin de samenwerking met partners, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties en Gemeente.