Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Locaties

- Fidesta Noarderthús Workum
- Fidesta Stienzerhiem Stiens
- Fidesta 't Vissershûs Leeuwarden

- Fidesta Offingaburg Hallum
- Fidesta it Hofke Grou

- Fidesta Drachten (verwachting realisatie voorjaar 2020)
- Fidesta Steenwijk (verwachting realisatie in 2020)
- Fidesta Ridderkerk (verwachting realisatie in 2020)
- Fidesta omgeving Damwoude (verwachting realisatie in 2020)
- Fidesta omgeving Amersfoort/ Nijkerk (verwachting realisatie in 2020)
- Fidesta omgeving Grootegast (verwachting realisatie 2020)
- Fidesta omgeving Leeuwarden (2de locatie verwachting realisatie in 2020)
- Fidesta Oosterwolde (verwachting 2021)


Fidesta franchise wil in de toekomst zowel bestaande seniorencomplexen als nieuw te bouwen complexen realiseren en zoekt hierin de samenwerking met partners, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties en Gemeente.