Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Fidesta huizen

Op dit moment zijn er in Friesland zeven prachtige Fidesta huizen: In 2021/2022 komen er twee huizen bij. 


Meer Fidesta huizen
Fidesta is volop in ontwikkeling en werkt er naartoe om in het hele land Fidesta huizen te realiseren voor wonen met zorg, tijdelijk verblijf met zorg en dagbesteding. 
Bestaande seniorencomplexen of nieuwe te bouwen complexen worden Fidesta huizen, waarbij Fidesta samenwerking zoekt met partners, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeentes.