Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Locaties

- Fidesta Noarderthús Workum
- Fidesta Stienzerhiem Stiens
- Fidesta 't Vissershûs Leeuwarden

- Fidesta Offingaburg Hallum
- Fidesta it Hofke Grou

- Fidesta Steenwijk (verwachting realisatie eind 2019)
- Fidesta Ridderkerk (verwachting realisatie in 2019)
- Fidesta Oosterwolde (verwachting 2020)

Fidesta franchise wil in de toekomst zowel bestaande seniorencomplexen als nieuw te bouwen complexen realiseren en zoekt hierin de samenwerking met partners, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties en Gemeente.