Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Klachtencommissie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg heeft als doelstelling goede zorg en openheid over het leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. Daarnaast kent de wet regelgeving met betrekking tot een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening.  

De belangrijkste verplichtingen (met ingang van 1 januari 2017) voor iedere zorgaanbieder voortvloeiende uit deze wet zijn:

  • Gediplomeerde medewerkers in dienst.
  • Beschikking hebben over een klachtenfunctionaris
  • Aangesloten zijn bij een geschilleninstantie
 

Fidesta voldoet aan al deze verplichtingen. 

Procedure klacht
In eerste instantie wordt altijd geprobeerd te bemiddelen bij klachten of onvrede over de zorg. Als dat niet lukt en de klant blijft ontevreden, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de formelere procedure bij een klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit deskundigen die niet bij Fidesta Zorg Franchise werkzaam zijn. De klachtencommissie beoordeelt de klacht en adviseert de Raad van Bestuur over mogelijke maatregelen naar aanleiding van de klacht. Als een klant geen bemiddeling wenst is directe toegang tot de klachtencommissie mogelijk.

Fidesta Zorg Franchise heeft een contract afgesloten met Quasir, onafhankelijke klachtenbemiddeling in de zorg.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris: Linda de Boon
Telefoon: 06-48445538
Email: bemiddeling@quasir.nl

Quasir