Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

"Fidesta is voor mensen met behoefte aan zorg, aandacht, veiligheid en welzijn"Wij zijn Fidesta Zorg Franchise

Fidesta is een franchiseformule voor kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor hulpbehoevenden zoals ouderen en mensen met een beperking (geestelijk of lichamelijk) die zelfstandig willen blijven wonen met behoefte aan zorg, aandacht, veiligheid maar ook gezelligheid. Fidesta is er voor mensen die zich alleen voelen, niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen en zich onveilig voelen. Het is een maatschappelijke oplossing tegen de vereenzaming. De formule werkt middels het principe scheiden wonen & zorg in een extramurale setting. Fidesta biedt voor met name ouderen kleinschalig wonen als alternatief voor het wonen in het voormalige verzorgingshuis. Voor mensen met een beperking biedt het zelfstandigheid. 

De kleinschaligheid, dicht bij huis, het authentieke karakter van een Fidesta locatie en de persoonlijke benadering zijn een aantrekkelijk alternatief voor degene die graag in de eigen omgeving wil blijven wonen. Middels een franchiseformule kan dit op een Fidesta locatie die gerund wordt door een zorgondernemer. Je woont zelfstandig met 24-uurs toezicht. Voor die hulpbehoevende die eigen regie over zijn leven wil behouden, maar 'alleen' zelfstandig thuis blijven wonen is niet (meer) vertrouwd of wenselijk. 

De Fidesta franchiseformule biedt kans op ondernemerschap in de zorg. Een Fidesta locatie wordt gerund door zelfstandige zorgondernemers, onder de paraplu van de franchiseformule Fidesta. Dit betekent dat ze worden ondersteund in het ondernemerschap en hoe deze in de dagelijkse praktijk door de zorgondernemers geëxploiteerd dient te worden. Daarmee wordt niet alleen de kwaliteit van zorg, maar ook de veiligheid en welzijn geborgd.
 
Fidesta wil graag in de kleine dorpen en stadskernen zitten, zodat de hulpbehoevende in hun eigen omgeving kunnen blijven. In de Franchiseformule kan dit. Fidesta Franchise is gefusserd met de Idesta Zorggroep die met haar voormalige locaties ervaring heeft in kleinschalige woonzorgvormen. Er zijn plannen met zorgondernemers, projectontwikkelaars en andere ketenpartners om locaties in Bitgummole, Ridderkerk, Tijnje, Lippenhuizen, Oosterwolde, Suwâld, Gaasterland, Appelscha en Steenwijk. Voor een aantal locaties zoeken we nog zorgondernemers die onder de vlag van Fidesta willen gaan ondernemen.
 
Het unieke aan wonen op een Fidesta locatie is dat de hulpbehoevende hier zelfstandig kunnen wonen, maar er altijd professionele zorg bij de hand is. De bewoners (ook echtparen waarvan één zorg behoeft) wonen in hun eigen ruime appartement en kunnen meedoen aan de dagactiviteiten die worden georganiseerd; samen koffie drinken, de warme maaltijd nuttigen, spelletjes doen, bewegen, knutselen, winkelen etc. Fidesta is ervan overtuigd dat door het ontvangen van goede zorg door betrokken zorgondernemers in een kleinschalige setting, de ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en het verhuizen naar een verpleeghuis kan worden uitgesteld. Tevens wordt in preventieve zin hiermee een aanzienlijk probleem bij alleenstaande ouderen voorkomen zoals decubitus en ondervoeding. 

Over onze naam Fidesta

Fidesta is afgeleid van het woord Fides. Fides is de naam van de Romeinse godin van de loyaliteit, van vertrouwen in elkaar. Fidesta staat voor vertrouwen. Vertrouwen is wederzijds,  tussen de cliënt, bezoekers en de franchisenemers, de zorgondernemers op de Fidesta locatie. Maar er moet ook vertrouwen zijn tussen de franchisenemer en de overall-organisatie, de franchisegever. Die vertrouwensrelatie en de verwevenheid zijn verbeeld in de cirkel achter onze naam in het logo. Dat vertrouwen in elkaar geldt voor de levering van de dagelijkse levensbehoeften, van zorg op maat, de onderlinge communicatie en in de samenwerking. Vertrouwen komt niet vanzelf, je moet er aan werken. Je moet zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Daar wil Fidesta zorg franchise voor staan.