Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

De oprichters

De oprichters van Fidesta BV zijn Kathy Terenstra en Rikus Sinnema. 


Kathy Terenstra heeft een franchiseformule ontwikkeld om ouderen en mensen met een beperking te bedienen in hun wensen qua zorg en manier van wonen en leven. De formule biedt een kans voor ondernemerschap in de zorg. Kathy komt uit een ondernemersgezin en heeft meer dan 20 jaar ervaring als resultaatverantwoordelijke (RVE) manager in diverse organisaties o.a. bij Zorggroep Noorderbreedte, de zorgeenheid longziekten Isala Klinieken Zwolle, Rechtbank Zwolle-Lelystad en de Penitentiaire Inrichtingen Zwolle. Met haar opleidingen Hotelschool en Facility Management, aangevuld met diverse trainingen op het gebied van organisatieadvies en management van processen, is zij gespecialiseerd in service en dienstverlening.

De franchiseformule van Fidesta biedt mogelijkheden voor de toekomst. Sinds Kathy werkzaam is in de zorgsector, heeft zij zich vaak verwonderd over de manier waarop de zorg georganiseerd is. De omgang met patiënten/cliënten en het behouden van eigen regie kan anders. Er is volgens haar dan ook nog veel te verbeteren in de zorgprocessen en in de samenwerking met ketenpartners en concullega. Naast de grootschalige verpleeghuizen is er ook plek voor kleinschalige projecten waarbij o.a. ouderen en hulpbehoevenden zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Wonen op een Fidesta locatie, gerund door zorgondernemers, biedt dan de oplossing. Fidesta franchise is in 2017 een samenwerkingsverband aangegaan met de Idesta Zorggroep en zijn alle voormalige Idesta locaties 'verfranchised' naar Fidesta huizen. Sinds 2020 komen er nu jaarlijks 1 á 2 nieuwe Fidesta huizen bij. ​Wilt u meer weten over de franchiseformule, dan kunt u contact opnemen op 06 86650990 of mailen naar kterenstra@fidestazorg.nlRikus Sinnema is sinds 1994 zelfstandig ondernemer. Daarvoor was hij politie- en gemeenteambtenaar. Hij heeft als ondernemer veel ervaring opgedaan in netwerken en organiseren bij het opzetten van nieuwe bedrijven en de financiering daarvan. Daarnaast heeft hij ervaring in het aan- en verkoop van bedrijven en bedrijfsonroerendgoed, ruimtelijke ontwikkeling, bestuurlijke en uitvoerende zaken bij de overheid, in milieu-, bouw -en bodemverontreiniging, haalbaarheidsonderzoeken en in fusies, overnames en samenwerkingontwikkeling van woon-zorglocaties.

Vanaf 2014 is Rikus actief als voorzitter Raad van Bestuur van Idesta Zorggroep. Idesta heeft sinds augustus 2014 in totaal 4 vestigingen voor ouderen en 1 vestiging voor mensen met een beperking opgezet, te weten in respectievelijk Stiens, Hallum, Workum, Leeuwarden en Grou. Deze zijn nu allemaal omgezet in franchise.
"De zorg staat niet stil en toen Kathy op mijn pad kwam, bleek er al gauw sprake van een klik en voor een toekomst in een franchiseformule. Idesta wil graag in kleine dorpen zorg verlenen, maar met een traditionele wijze van bedrijfsvoering, verplichtingen en kostenstructuur is dit nauwelijks realiseerbaar. Met de franchise formule onder de naam “Fidesta” worden de doelstellingen van Idesta Zorggroep wel mogelijk" aldus Rikus. Rikus zal zijn kennis en ervaring vooral inzetten in het realiseren van de locaties en het begeleiden van de franchisenemers in het financierings- en verbouwingstrajecten. Rikus heeft de contacten met projectontwikkelaars en financieringspartijen. Voor meer informatie over Idesta, vastgoed en projectontwikkeling dan kunt u contact opnemen op 06 51110108 of mailen naar Rikus Sinnema info@hfsinnema.nl