Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Franchisegever

De oprichters van Fidesta BV zijn Kathy Terenstra en Rikus Sinnema. 


Kathy Terenstra heeft een franchiseformule ontwikkeld om ouderen en mensen met een beperking te bedienen in hun wensen qua zorg en manier van wonen en leven. De formule biedt een kans voor ondernemerschap in de zorg. Kathy komt uit een ondernemersgezin en heeft meer dan 20 jaar ervaring als resultaatverantwoordelijke (RVE) manager in diverse organisaties o.a. bij Zorggroep Noorderbreedte, de zorgeenheid longziekten Isala Klinieken Zwolle, Rechtbank Zwolle-Lelystad en de Penitentiaire Inrichtingen Zwolle. Met haar opleidingen Hotelschool en Facility Management, aangevuld met diverse trainingen op het gebied van organisatieadvies en management van processen, is zij gespecialiseerd in service en dienstverlening.

De nieuwe formule van Fidesta biedt meer mogelijkheden voor de toekomst. Kathy is van mening dat naast de grote verpleeghuizen ook plek is voor kleinschalige projecten waarbij met name ouderen en hulpbehoevenden zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Er zijn ouderen die zoeken naar een beschermde of beschutte woonvorm, maar komen daar niet voor in aanmerking omdat ze “te” goed zijn. Er is ook een groep ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen en vooral niet naar een verpleeghuis wil. En als één van de partners meer zorg behoeft en de ander goedbedoeld de mantelzorg biedt, maar dit lichamelijk en geestelijk niet aankan. Ook voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking die zelfstandigheid wensen, maar daar hulp bij nodig hebben. Wonen op een Fidesta locatie, welke gerund wordt door franchisenemers, biedt dan de oplossing. Fidesta franchise is een samenwerkingsverband aangegaan met de Idesta Zorggroep en zij zijn sinds oktober 2017 aan elkaar gelieerd. ​
Wilt u meer weten over de franchiseformule, dan kunt u contact opnemen op 06 86650990 of mailen naar kterenstra@fidestazorg.nlRikus Sinnema is sinds 1994 zelfstandig ondernemer. Daarvoor was hij politie- en gemeenteambtenaar. Hij heeft als ondernemer veel ervaring opgedaan in netwerken en organiseren bij het opzetten van nieuwe bedrijven en de financiering daarvan. Daarnaast heeft hij ervaring in het aan- en verkoop van bedrijven en bedrijfsonroerendgoed,  ruimtelijke ontwikkeling,  bestuurlijke en uitvoerende zaken bij de overheid, in milieu-, bouw -en bodemverontreiniging, haalbaarheidsonderzoeken en in fusies, overnames en samenwerkingontwikkeling van woon-zorglocaties.
Vanaf 2014 is Rikus actief als voorzitter Raad van Bestuur van Idesta Zorggroep. Idesta heeft sinds augustus 2014  in totaal 4 vestigingen voor ouderen en 1 vestiging voor mensen met een beperking opgezet, te weten in respectievelijk Stiens, Hallum, Workum, Leeuwarden en Grou. Deze zijn nu bijna allemaal omgezet in franchise.
"De zorg staat niet stil en toen Kathy toevallig langs kwam voor een gesprek bleek er al gauw sprake van een click en voor een toekomst in een franchiseformule. Idesta wil graag in kleine dorpen zorg verlenen, maar met een traditionele wijze van bedrijfsvoering, verplichtingen en kostenstructuur is dit nauwelijks realiseerbaar. Met de franchise formule onder de naam “Fidesta” is dat wel mogelijk en worden de doelstellingen van Idesta Zorggroep wel realiseerbaar" aldus Rikus. Rikus zal zijn kennis en ervaring vooral inzetten in het realiseren van de locaties en het begeleiden van de franchisenemers in het financierings -en verbouwingstrajecten. Hij heeft de contacten met projectontwikkelaars en financieringspartijen. Voor meer informatie over Idesta zorggroep zie www.idesta.nl