Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Fidesta teamtrainingen

1- Daagse-moderatiesessie met teams
Binnen één dag(deel) inventariseren wij met het team/ afdeling (ongeacht samenstelling of niveau) wat de visie, missie, doel, ambities, leerbehoefte, processen, verbeterplannen, problemen, of belemmeringen in het werk zijn. Vervolgens maken we dezelfde dag nog met het team een werkplan van de meest urgente punten waarmee het team direct aan de slag kan gaan. Afhankelijk van het aantal mensen in de groep, komen wij met 1, 2 of 3 moderatoren.

Essentieel hierbij is het gebruik van de kennis en kunde van het team én het individu. Ze hebben meerwaarde voor de organisatie en weten dat hun mening ertoe doet. Belangrijkste is dat de mensen zich erkend, gehoord en gerespecteerd voelen en invloed hebben op het proces. Daarmee wordt draagvlak gecreëerd om de verbeteracties in de organisatie door te voeren en efficiënter te kunnen werken. Resultaat is meer werkplezier en betere (financiële) resultaten.