Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Fidesta 't Vissershûs Leeuwarden

Adres:
Pelikaanstraat 1E
8916 AD  Leeuwarden
Telefoon: (058) 767 60 58
E-mail: info@fidesta-vissershus.nl
Bezoek ook onze facebookpagina

--------------------

Jan en Greta Visser zijn de zorgondernemers in Fidesta 't Vissershûs aan de Pelikaanstraat in Leeuwarden. Hier stellen zij zich voor:

Wij, Jan en Greta, beiden BIG geregistreerde verpleegkundigen en allround hulpverleners met een schat aan jarenlange ervaring, willen wonen en zorg bieden aan mensen die graag zelfstandig willen blijven wonen en die ondanks dat ze een beroep kunnen doen op thuiszorg, behoefte hebben aan meer dan alleen de geïndiceerde zorg. Mensen die vereenzamen en/of net iets meer toezicht en warme zorg nodig hebben, maar die (nog) niet in aanmerking komen, of niet toe zijn aan een verpleeghuis.

Wonen Mensen die bij ons in Fidesta 't Vissershûs (komen) wonen, houden regie op hun eigen leven en dragen net als in de gewone thuissituatie, samen met hun netwerk en mantelzorgers, hun verantwoordelijkheden, met als pré, net wat meer gezelschap, aanspraak, warmte, toezicht  en nabijheid. En daarnaast natuurlijk ondersteuning/overname ADL. Mensen worden bij ons goed verzorgd, niet alleen met betrekking tot lichamelijke verzorging maar ook sociaal- emotioneel.
Mensen huren bij ons een appartement, dat mooi ruim van opzet zijn met eigen sanitair en een keukenblok. Nabij de Prinsentuin en op loopafstand van het oude stadscentrum. De kosten, huur en hotelmatige (zoals maaltijden en wassen), worden door de bewoners betaald uit eigen middelen. De zorg wordt net als bij thuiszorg betaald uit de geïndiceerde zorg. Kortom, in Fidesta 't Vissershûs bieden wij zelfstandig wonen, thuiszorg en de mogelijkheid gebruik te maken van onze gemeenschappelijke ruimtes, tuin en ons dagprogramma met activiteitenaanbod. Wij kunnen desgewenst verschillende all- inclusive pakketten maken in overleg met de cliënt.

Dagbesteding Binnen Fidesta 't Vissershûs hebben wij van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 plek voor 6  zelfstandig wonende ouderen.

Ons doel: het aanbieden van een zinvolle en prettige dagbesteding in groepsverband, waarbij mensen contacten hebben met leeftijdsgenoten. Het is vaak prettig om even in een andere omgeving te zijn en tegelijkertijd wordt de partner of mantelzorger tijdelijk ontlast.
Deelnemers kunnen gezamenlijk koffiedrinken, de broodmaaltijd gebruiken, spelletjes doen of deelnemen aan bewegings- of creatieve activiteiten. Dagbesteding is een vorm van dagopvang voor ouderen die nog zelfstandig wonen, maar die door fysieke of psychosociale aandoening/beperking niet meer kunnen deelnemen aan het algemeen maatschappelijk verkeer. Het is ook bestemd voor verlichting van de mantelzorger thuis of ter overbrugging van een periode tot aan langdurige opname in een intramurale voorziening.
Om deel te nemen aan de dagbesteding is een indicatie WMO nodig. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van vervoerskosten naar de dagbesteding, heeft u ook een indicatie nodig. Fidesta 't Vissershûs kan u desgewenst helpen bij de aanvraag van deze indicatie.

Meer informatie en/of een bezichtiging
Voor meer informatie of een bezichtiging, kunt u contact opnemen met:

  • Jan Visser, telefoon 06 - 518 877 51
  • Greta Visser-Tuinier, telefoon 06 - 115 108 19
Download folder