Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Fidesta Sinnema State - Dronrijp

--------------------

Adres:
Hearewei 95
9035 EK Dronrijp 
E-mail: info@fidesta-sinnemastate.nl
Website: www.fidesta-sinnemastate.nl

--------------------

Fidesta Sinnema State wordt het negende Fidesta huis en opent In het voorjaar van 2021 opent de deuren. Er komen 16 appartementen voor wonen met zorg, 2 appartementen voor tijdelijk verblijf met zorg en u kunt er terecht voor dagbesteding. 
Fidesta Sinnema State is geschikt voor ouderen met een lichte tot matige zorgvraag die behoefte hebben aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn.