Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Fidesta Berlinga State - nieuw in Berltsum

In eigen dorp blijven wonen, ook als u zorg nodig heeft

--------------------

Fidesta Zorg gaat zich in Berltsum vestigen in een deel van Berlinga State. Deze mogelijkheid doet zich voor nu Palet thuiszorg Berlinga State heeft
verlaten. Fidesta heeft voor u in Berltsum verschillende mogelijkheden: wonen met zorg, thuiszorgen dagbesteding. Hiermee kunt u in uw eigen dorp
blijven wonen, ook als u zorg nodig heeft!

Informatiebijeenkomst op donderdag 1 juli a.s. / 19.30 uur
Plaats: in de Fidesta ruimte van Berlinga State in Berltsum (Hôfsleane 30a, Berltsum)
Voor wie: ouderen in Berltsum en omgeving, ook als u al zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder. Neemt u gerust uw kinderen of een andere naaste mee.
 
Een paar maanden geleden is Fidesta in het gebouw van Berlinga State gestart met thuiszorg voor bewoners en met koffiedrinken. Twee keer per week genieten ouderen van de gezelligheid met leeftijdsgenoten. Graag willen we dit uitbreiden met dagbesteding en kleinschalig en beschut wonen met zorg, met een zorgondernemer die dit gaat runnen. Op deze manier kunt u in Berltsum blijven wonen, ook als u (meer) zorg nodig heeft. We kunnen echter alleen in Berltsum blijven als er voldoende animo is. Kathy Terenstra, oprichter van Fidesta vertelt u tijdens de informatiebijeenkomst over onze plannen en over onze visie.
 
Graag uiterlijk 29 juni a.s. aanmelden
We willen graag dat er voor iedereen voldoende plek is. Daarom vragen wij u zich vooraf aan te melden.
• Inleverstrookje (als u een flyer heeft ontvangen)
info@fidestazorg.nl
• (088) 666 62 22

Kom gezellig koffiedrinken, in juni, juli en augustus  
Wilt u ook genieten van de gezelligheid met leeftijd­genoten die, net als u, tijd hebben voor een praatje? Kom dan koffiedrinken bij Fidesta Berlinga State in Berltsum (adres: Hôfsleane 30a). Bij voldoende animo gaan we vanaf augustus door met dagbesteding, waarbij we ook activiteiten organiseren. Uiteraard houden we ons aan de coronamaatregelen.
U bent vanaf 3 mei a.s. van harte welkom!

Voor wie
Voor ouderen uit Berltsum en omringende dorpen.
 
Kosten
De eerste tien keer zijn gratis voor u. U krijgt bij uw eerste bezoek een strippenkaart, die geldig is tot 1 augustus 2021. Wilt u daarna naar de dagbesteding blijven komen, dan hangen de kosten af van uw persoonlijke situa­tie. Vaak kunt u een Wmo-vergoeding via de gemeen­te krijgen. Onze medewerker kan u hier meer over vertellen.

Wanneer
Elke maandag en woensdag van 10.30 - 12.00 uur, van mei t/m juli 2021 (start 3 mei).

Aanmelden
Vanwege corona horen we graag vooraf of u van plan bent bij het koffiedrinken te komen. Aanmelden kan via:

 
Inloopspreekuur
Fidesta biedt al een aantal bewoners die in het complex van Berlinga State wonen thuiszorg met 24 uurs toezicht. Op termijn is het de bedoeling om een Fidesta huis in een deel van het complex Berlinga State te starten: kleinschalig en beschut wonen, met 24-uurs toezicht, in een huiselijke sfeer. Wij vertellen u hier graag meer over tijdens het inloopspreekuur. Tijden: elke maandag en woensdag van 9.30 - 10.30 uur, van mei t/m juli 2021.
 

Wonen met zorg bij Fidesta
Berlinga State heeft 22 appartementen, waarvan er uiteindelijk 14 ter beschikking komen voor Fidesta Berlinga State. Dat gaat stapsgewijs, steeds wanneer
er een appartement vrijkomt. Het appartement huurt u van Wonen Noordwest Friesland.

Wonen met zorg bij Fidesta is mogelijk geschikt voor u. U woont het liefst zo lang mogelijk zelfstandig, maar u voelt zich thuis niet meer prettig en veilig. Het gaat eigenlijk niet meer, maar u bent te goed voor een verpleeghuis. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het geestelijk en/of lichamelijk wat minder gaat, u zich alleen voelt en u behoefte heeft aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn. Ook voor een partner of andere mantelzorgers kan de zorg tezwaar worden. Dan is het fijn dat u bij Fidesta in Berlinga State kunt wonen.

U woont er zelfstandig in een eigen appartement zoals u gewend bent. U houdt de eigen regie, maar wel in een beschutte en kleinschalige woonomgeving. Er is altijd iemand nabij (24-uurs toezicht) en u krijgt veel persoonlijke aandacht van de medewerkers in een huiselijke sfeer. U krijgt de lichte tot matige zorg die nodig is.

Er is een gezellige gezamenlijke huiskamer waar iedere bewoner welkom is en waar u elkaar kunt ontmoeten en bijvoorbeeld met elkaar kunt eten en koffiedrinken.

Over de appartementen, er zijn twee mogelijkheden:

  • U woont nu al in Berlinga State. In dat geval kunt u gewoon in uw eigen appartement blijven wonen.
  • U woont in Berltsum (of omgeving). U komt in aanmerking voor een appartement in Berlinga State als u matige zorg nodig heeft. Dat kan zodra er een appartement vrijkomt die voor Fidesta beschikbaar is. U krijgt voorrang als u al thuiszorg van ons afneemt.

Elk appartement heeft een woonkamer met keukenblok, een aparte slaapkamer en een douche met toilet.

Om bij Fidesta te kunnen wonen is de mate van zorg die u nodig heeft (uw zorgzwaarte) van belang. De inkomensgrens is niet bepalend.

Thuiszorg
Ook als u niet in Berlinga State woont, komen wij graag bij u thuis als u wijkverpleging nodig heeft.


Vrijwilliger worden?
Vindt u het leuk om als vrijwilliger te helpen bij activiteiten? Laat het ons weten!

Meer informatie

  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fidesta, telefoon Fidesta: (0518) 20 20 30  / e-mail: info@fidestazorg.nl
  • Kosten De huurprijzen liggen onder de huurgrens waardoor u mogelijk in aanmerking komt voor huurtoeslag.