Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Directie en medewerkers

De organisatiestructuur van Fidesta Zorg Franchise bestaat uit:

Directie
C.V. (Kathy) Terenstra
H.F. (Rikus) Sinnema

Fidesta Ondersteuning
Ellen Doodkorte
Adviseur Zorg & Welzijn, kwaliteitsbewaking van zorg en procedures

Baukje van Duinen-Hospes
Directiesecretariaat, secretariaat, marketing en ICT

Berend van Houten
Adviseur Financiën, controller

Rie-Anne Faber
Adviseur Personeel & Organisatie, advisering en uitvoering

Anita Postma-Sijtsma
Adviseur zorg- en financieelbeleid, zorgadministratie, aanvraag, begeleiding en facturatie, zorgfinanciering

Jetske de Blaauw
Adviseur Marketing en Communicatie 


Daarnaast heeft Fidesta een directie adviserend orgaan, te weten:

Raad van Advies
N. Kentie
G.B. Fokkema