Fidesta Zorg Franchise | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 22 | info@fidestazorg.nl

Bezoek in Fidesta huizen

Sinds 25 mei jl is bezoek weer welkom in de Fidesta huizen. Langzaam maar zeker wordt - volgens de richtlijnen van het RIVM - de bezoekregeling verder versoepeld. We zijn blij dat onze bewoners weer bezoek kunnen ontvangen.

Per Fidesta huis kunnen de afspraken over het bezoek verschillen. Wilt u graag op bezoek komen? Neemt u dan contact op met de zorgondernemer van het betreffende Fidesta huis. 

Tijdens het bezoek houdt iedereen zich aan de geldende 1,5 meter afstand en de hygiënevoorschriften. Hierdoor behoort elkaar omhelzen helaas nog niet tot de mogelijkheden. Bezoek is verder alleen mogelijk als er geen klachten zijn, wanneer er dus geen sprake is van koorts, hoesten en/of benauwdheid. De bewoners en contactpersonen zijn geïnformeerd.
De gezondheid van bewoners, naasten en medewerkers blijft bij alles voorop staan.

HIer vindt u de contactgegevens van de Fidesta Huizen: